2

Sinds 2021 werkt Wij zijn JONG met een nieuwe, innovatieve vorm van medezeggenschap. Onder de naam Focusteam Medezeggenschap zijn er zeven leden die de medezeggenschap organiseren en regisseren binnen de vijf divisies van Wij zijn JONG. Hoe werkt het in de praktijk? En welke voordelen heeft dit? Een gesprek met Monica van der Marel, voorzitter van het Focusteam Medezeggenschap, en Erwin Vergouwen, bestuurssecretaris.  

Wij zijn JONG bestaat uit vijf divisies: de kinderopvangorganisaties Korein en Skar Groep (bestaande uit Skar, Kwink en Spelenderwijs), expertisecentrum Edux en KluppluZ en KSS (bedrijfskundige ondersteuning). Op de klassieke manier van medezeggenschap leidde dit tot vijf ondernemingsraden en één centrale ondernemingsraad. “Er moesten daardoor behoorlijk wat processen opgetuigd worden om goed met elkaar in dialoog te gaan. We hadden toen het gevoel dat we niet overal het maximaal resultaat haalde als het gaat om medezeggenschap in onze organisatie,” legt Erwin uit. “De zeven leden van het Focusteam Medezeggenschap organiseren nu de dialoog voor de gehele organisatie. Grote voordelen zijn: meer slagkracht en inzicht in wat er organisatie breed speelt.” 

DIALOOGSESSIES

In een organisatie met ruim 3.000 medewerkers en 19.664 kindplaatsen spelen veel onderwerpen. Hoe krijgt het Focusteam Medezeggenschap de belangrijkste onderwerpen naar boven? Monica: “We gaan actief het gesprek aan met onze collega’s. Dat doen we met onze ‘focus on tour’-sessies op de verschillende locaties. Daarnaast houden we regelmatig online en offline dialoogsessies waarin medewerkers onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Ook is er een participantenpool van betrokken medewerkers die actief meedenken over bepaalde thema's en vraagstukken. En natuurlijk zijn we ook regelmatig in gesprek met managers en directeuren, die thema’s aandragen. Al die inbreng is voor ons echt goud waard.” Het heeft ertoe geleid dat het focusteam met een grote verscheidenheid aan onderwerpen betrokken is, zoals de inrichting van de managementstructuur, onderwerpen rondom vitaliteit en gezondheid, en het werkurenbeleid.  

AMBASSADEURS

De nieuwe vorm van medezeggenschap blijft zich ontwikkelen. “Om de stem van de medewerkers nog meer de ruimte te geven, heeft het Focusteam Medezeggenschap per 2024 een nieuwe aanvulling: ambassadeurs Zij zijn geen lid van het focusteam, maar leveren wel een bijdrage vanuit hun betrokkenheid en bevlogenheid,” legt Monica uit. “Ze gaan het gesprek aan met collega’s en teams, en van daaruit geven zij signalen aan ons door over wat er speelt binnen een locatie of divisie. Het is fijn om te merken dat zoveel collega’s op die manier ook willen bijdragen en ons als organisatie verder willen helpen.”  

EVALUATIE

Het Focusteam Medezeggenschap regisseert en organiseert het proces van medezeggenschap. Per thema maakt het focusteam een plan van aanpak. Hierin staat bijvoorbeeld wie er in het proces wordt betrokken, welke participatiegraad wordt gebruikt en andere zaken. “Die afspraken zijn belangrijk, omdat we zo kunnen evalueren tijdens en na het proces: hebben we de goede dingen gedaan? Als procesregisseur bewaken wij dat de stem van de medewerkers wordt gehoord, dat de input van medewerkers wordt opgepakt maar ook dat de afspraken worden geborgd. Dit is allemaal vastgelegd in een convenant,” legt Monica uit. “ 

GASTSPREKER

Deze innovatieve vorm van medezeggenschap binnen Wij zijn JONG blijft niet onopgemerkt. “Je merkt dat medezeggenschap echt wel een verandering doormaakt in Nederland,” vertelt Monica. “Een organisatie die jaarlijks een evenement voor medezeggenschapsraden organiseert, vroeg ons om als gastspreker op te treden en te vertellen over hoe wij het aanpakken binnen Wij zijn JONG. Na afloop kregen we veel reacties. Mensen waren geïnteresseerd en wilden meer weten.” Het feit dat de samenwerking met het bestuur en de directeuren in deze nieuwe vorm heel goed is, speelt daar zeker ook een rol in, denkt Monica.  

Wij zijn JONG-Update
×