12

Pedagogische kwaliteit borgen. Hoe doe je dat?

Pedagogisch beleid ontwikkelen is één. Maar daarna wordt het pas echt interessant. Hoe borg je het in de hele organisatie? Pedagogisch beleidsadviseur Caroline van der Hulst: “Betrek alle disciplines erbij. Van HR tot ICT.”

Het pedagogisch beleid van Wij zijn JONG draagt de naam Pedagogisch Kompas. Dit jaar komt de herziene editie uit. Caroline: “Toen we startten met de eerste editie van het Pedagogisch Kompas, ging er van alles rollen in de organisatie. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.”

RECRUITERS ZETTEN EXTRA STAP

Een mooi voorbeeld is de vraag die Caroline en haar collega’s kregen vanuit de afdeling recruitment. “We hadden alle ondersteunende afdelingen meegenomen in de pedagogische visie. Onze recruiters vonden het zo interessant, dat ze nog een stapje verder gingen. Ze vroegen: ‘Willen jullie ons bijpraten over pedagogiek, over hoe het vakgebied is ontstaan en wat het allemaal heeft gebracht?’ Dat hebben we gedaan. Het werd een ontzettend leuk gesprek.”

DE JUISTE VRAGEN VOOR SOLLICITANTEN

Het gesprek leidde tot mooie initiatieven voor verbetering. “Wij hoorden waar de recruiters tegenaan liepen, onder andere de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Caroline. “Dat bracht ons op het idee een nieuwe scholing pedagogiek te ontwikkelen voor zij-instromers. Verder hebben we samen gebrainstormd over vragen die recruiters aan sollicitanten kunnen stellen. Het mooie is dat er in zo’n gemengde groep heel andere ideeën opkomen dan wanneer je alleen met je eigen team kijkt. De organisatie wordt competenter van dat soort verbindingen. Uiteindelijk zie je dat terug in het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.”

ALTIJD EVEN KIJKEN BIJ PEDAGOGIEK

Caroline geeft nog meer voorbeelden: “Toen we ons hoofdgebouw gingen herinrichten, spraken we met de ontwerpers over ons Pedagogisch Kompas. En als we nieuwe projecten starten of nieuw beleid ontwikkelen, dan zijn de uitgangspunten van het Pedagogisch Kompas een duidelijke leidraad. Ook voor afdelingen zoals inkoop of ICT.”

RUIMTE VOOR REFLECTIE

De belangrijkste boodschap is helder. “Als je een kwaliteitsvolle organisatie wil zijn, moet je daar iedere dag aan blijven werken. Maak op meerdere fronten verbinding met elkaar, over afdelingen heen”, zegt Caroline. “En dat doe je nooit genoeg, dus dat moet je blijven doen. Ook in moeilijke tijden waarin we met minder mensen soms ongeveer hetzelfde werk doen. Vind ruimte voor reflectie en het gesprek met elkaar. Laat mensen door de hele organisatie heen meedenken over pedagogische vraagstukken. Dan borg je de kwaliteit structureel.”

PEDAGOGISCH KOMPAS WIJ ZIJN JONG

Welbevinden en betrokkenheid zijn de criteria waaraan professionals van Wij zijn JONG zien in hoeverre de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Vier pijlers stimuleren welbevinden en betrokkenheid:

  • Opvoeden doen we samen
  • In een rijke, uitdagende omgeving
  • Met ruimte voor initiatief
  • Altijd in dialoog

 Lees meer

Wij zijn JONG-Update
×