4

In april 2023 besloot het kabinet de plannen voor ‘gratis’ kinderopvang met twee jaar uit te stellen, naar 2027. Het plan is ingewikkeld en kost meer tijd, erkende minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat betekent dit voor kinderopvangorganisaties?  

Martijn Arts, directeur van kinderopvangorganisatie Korein, hoopt dat van uitstel geen afstel komt. “Vanuit de gedachte dat kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, vinden we het belangrijk dat die opvang voor alle kinderen toegankelijk wordt. We gunnen het ieder kind om zich te ontwikkelen in een rijke omgeving, we voegen echt iets toe in hun ontwikkeling.” Om die reden is het jammer dat de plannen zijn opgeschort, vindt hij.  

CREATIEVE AANPAK VOOR PERSONEELSTEKORT  

Aan de andere kant geeft het de branche wel meer tijd om zich voor te bereiden op de plannen. “De contouren van het plan waren nog niet volledig, we wisten als organisatie ook nog niet waar we ons precies op moesten voorbereiden”, aldus Martijn. Ramingen op basis van de plannen laten zien dat er naar verwachting 20 à 30 procent meer vraag zal komen naar kinderopvang. “We hebben flinke personeelstekorten, dat is in de hele branche zo. Ik verwacht dat dit over twee jaar niet anders zal zijn. Sectorbreed gaat het op dit moment om zo’n 7000 vacatures die nog niet zijn ingevuld. Als er meer vraag is, heb je ook 20 à 30 procent meer pedagogische medewerkers nodig. We zullen als sector echt onze creativiteit moeten aanwenden om die mensen te vinden en op te leiden. Kun je anders geschoolden verantwoord inzetten, verkorte opleidingsmogelijkheden creëren? Zonder dat er wordt ingeboet op de kwaliteit, dat staat buiten kijf”, benadrukt Martijn.  

AANTREKKELIJKE WERKGEVER

Als er door de nieuwe plannen straks ruim 20 procent meer medewerkers nodig zijn, is het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn én te blijven. Want behoud van collega's is zo mogelijk nog belangrijker dan vergroten van de instroom. Twee punten zijn daarbij heel belangrijk, stelt Martijn. “We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dus daar zetten we op in, daar is ruimte en budget voor. Een ander punt is dat medewerkers behoefte aan duidelijkheid hebben: wat is de kern van mijn functie, welke verantwoordelijkheden heb ik zelf, wat hoort bij mij en wat hoort bij mijn collega? Tegelijkertijd is er ook ruimte om met collega’s te sparren of met vragen bij je leidinggevende aan te kloppen. ”  

WETEN WAT ER SPEELT

Een van de antwoorden op de te verwachten stijging van de vraag is dus om een aantrekkelijke werkgever te zijn én te blijven. Martijn: “Dankzij ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek weten we gelukkig wat daarvoor nodig is. Zo was er behoefte aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden: daarom verstrekken we nu direct een contract voor onbepaalde tijd. En op basis van de onderzoeksresultaten hebben we het afgelopen jaar ook onze reiskostenregeling afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd, en bieden we ook ondersteuning als collega’s in hun privé situatie met (bijvoorbeeld financiële) uitdagingen te maken hebben.” 

“Daarnaast is aandacht voor werkdruk één van de punten waar we als branche en dus ook als werkgever iets te doen hebben. Deels hoort het bij het werk, bijvoorbeeld omdat het daadwerkelijk drukker op de groepen is op sommige dagen. Maar we zien ook werkdruk ontstaan doordat bijvoorbeeld sommige kinderen intensievere zorg nodig hebben dan onze pedagogische medewerkers kunnen bieden op de groep. Hoe ga je daar als team mee om? En hoe zorg je er samen voor dat er een goede en werkbare sfeer op de groep blijft? Daar ondernemen we actie in.” Martijn ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om meer de samenwerking met partnerorganisaties als het onderwijs, Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin te zoeken, zodat de lijnen korter zijn en kinderen sneller de juiste hulp krijgen. 

“Door creatief te kijken naar vraagstukken is écht veel mogelijk. Maar dan is het ook belangrijk om verwachtingen te managen. Deels kun je dingen oplossen, deels gaat het erom dat je handvatten biedt om met de situatie om te gaan. Ook dat hoort bij goed werkgeverschap”. 

DYNAMISCHE PERIODE

Korein is onderdeel van Wij Zijn JONG, samen met Skar, KluppluZ, Kwink, Spelenderwijs en Edux. Binnen Wij Zijn JONG zijn we bezig om onze werkwijze te stroomlijnen, zodat we wendbaarder worden”, licht Martijn toe, “Daarmee creëren we flexibiliteit, die we gebruiken om ons voor te bereiden op de kabinetsplannen.” Al met al is het een dynamische periode. “Het is aan ons om daarbij het doel voor ogen te houden: dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. En dat we van daaruit met een creatieve invalshoek de vraagstukken steeds blijven benaderen vanuit de vraag: hoe kunnen we dit wél realiseren?” benadrukt Martijn.  

Wij zijn JONG-Update
×