5

“Met zorg en aandacht voor gezonde kindontwikkeling ben je nooit te vroeg” 

Eindhoven groeit en bloeit, maar stadsdeel Woensel Zuid kan onvoldoende profiteren en meegenieten van het succes. Dat geldt ook voor de jongere inwoners van het stadsdeel. Kinderen die er opgroeien, hebben vaak minder kansen dan hun leeftijdgenootjes in de rest van Eindhoven. Pact Woensel Zuid heet het meerjarenplan dat daarin verandering gaat brengen. Wij zijn JONG doet mee via Korein en KluppluZ. 

Afgelopen voorjaar werd in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) de intentieverklaring van Pact Woensel Zuid ondertekend door maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en overheidspartijen. Namens Wij zijn JONG waren Marjon Schepens (directeur KluppluZ), Kelly Libregts (regiomanager Korein) en Naomi Ceron (regiomanager KluppluZ) present om hun handtekening te zetten. Wij zijn JONG sprak met de beide regiomanagers.

KOREIN EN KLUPPLUZ ZIJN ALLEBEI GOED VERTEGENWOORDIGD IN WOENSEL ZUID. HOE MERKTEN JULLIE OP DE VERSCHILLENDE LOCATIES DAT ER HOOGNODIG IETS MOEST GEBEUREN?

De ‘opeenstapeling van problemen’, waarover gesproken wordt in het pact, is niet nieuw. En je hoeft geen helderziende te zijn om te constateren dat Woensel Zuid achterblijft. Er zijn meer onderwijsachterstanden, er is meer speciaal onderwijs nodig en meer inzet van jeugdhulp. Op onze opvanglocaties zien we duidelijk een grotere behoefte aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Nu al werken inwoners en maatschappelijke organisaties samen om de buurten in Woensel Zuid beter te maken. Daarbij komt nu het initiatief van de gemeente, ondersteund door het Rijkvia het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’..

PACT WOENSEL ZUID TELT ZO'N VIJFTIG DEELNEMERS, WAARONDER MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS, HET BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID. WAAROM IS HET ZINVOL DAT UITGEREKEND KOREIN EN KLUPPLUZ ÓÓK INZETTEN.

Praat je over de toekomst, dan kun je onmogelijk om kinderen heen. Een essentiële groep, die we een klein beetje misten in de plannen. Doelen rond kinderen en jongeren staan er nu veel explicieter in, en daar hebben we ons sterk voor gemaakt. De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Zeker in wijken waar opgroeiende jeugd vaker met verleidingen in aanraking komt, kun je het verschil maken. Met name door de impact die je hebt op het jonge kind. Daarom zijn we ook van de partij in Pact Woensel Zuid: als Korein zijn wij ín die wijken vertegenwoordigd en kunnen we door de samenwerking met KluppluZ expertise bieden op extra zorgvragen.

WAAROM IS DE IMPACT OP HET JONGE KIND ZO BELANGRIJK?

Het kinderbrein heeft het grootste groeirendement in de eerste duizend dagen. De kansen die je op jonge leeftijd krijgt, zijn bepalend voor de rest van je leven. Talrijke onderzoeken laten zien dat problemen op latere leeftijd te herleiden zijn naar de kindertijd. Dus hoe eerder je erbij bent en een gezonde ontwikkeling stimuleert, hoe minder je later hoeft te repareren. Aan de overlegtafel benadrukken we onophoudelijk dat de ontwikkeling van kinderen niet vanaf vier jaar begint, maar al ver daarvoor, feitelijk al bij de conceptie. Dus hameren we ook op preventieve zorg en signalering.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DE SAMENWERKING TUSSEN KOREIN EN KLUPPLUZ?

Kelly: Zodra er iets met een kind aan de hand is, is dikwijls de reflex om het kind ‘in een busje te zetten’ en de oplossing elders te zoeken, op een school of instelling ver van huis. Als Korein laten wij het kind bij voorkeur in de eigen omgeving en halen wij externe hulp – in dit geval KluppluZ – in huis om aan de ontwikkelbehoefte van het kind tegemoet te komen. Met ambulante begeleiding kan een kind in zijn eigen veilige omgeving opgroeien. Ouders en kinderen ervaren dat echt als prettig.  

Naomi: Met KluppluZ bieden wij kinderen de juiste begeleiding met gespecialiseerde groepsbegeleiding of ondersteuning op school, in de kinderopvang en thuis. Dat doen we niet op eigen houtje, maar in samenspraak met onder andere de reguliere kinderopvang van Korein. Doordat we samen onderdeel zijn van Wij zijn JONG hebben we korte lijnen, en dat werkt heel goed. Zo maken wij lokaal impact op de ontwikkeling van kinderen. 

WAT IS JULLIE PERSOONLIJKE MOTIVATIE OM JE IN TE ZETTEN VOOR PACT WOENSEL ZUID? 

Naomi: Zelf heb ik als ouder een lange, moeizame weg afgelegd om voor mijn kinderen de juiste hulp en ondersteuning te regelen, toen bleek dat reguliere kinderopvang niet toereikend was. Waren er destijds maar initiatieven geweest om alle hulp ‘dicht bij elkaar’ te organiseren. Het zou hun ontwikkeling enorm ten goede zijn gekomen, en dát gun ik alle kinderen! Dat is nu mijn grote drijfveer. 

Kelly: Aan de jaren dat ik middelbaar beroepsonderwijs volgde, heb ik zacht gezegd geen leuke herinneringen. Mijn hoogste doel is kinderen wél een fijne schooltijd te bezorgen, en vooral ook met gelijke kansen. Het mag niet uitmaken waar je wieg staat. De ongelijkheid verkleinen, daar wil ik vol voor gaan! 

DE EINDDATUM VAN HET PACT - HET JAAR 2045 - LIJKT NOG ZO VER WEG. HOE HOUDEN JULLIE DE VAART ERIN? 

Natuurlijk staan we pas aan het begin. De komende jaren gaan bewoners, ondernemers en organisaties concrete initiatieven en projecten ontplooien. In het uitvoeringsprogramma komt te staan wie wat doet, en het programma en de buurtplannen actualiseren we elke vijf jaar. Met Wij zijn JONG zullen we bij elk overleg met minstens één werknemer vertegenwoordigd zijn. Persoonlijk en als organisatie dragen wij de ontwikkeling van kinderen een heel warm hart toe, en wij hebben veel zin om aan de slag gaan met de ambities en doelen. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een buurt waar zij gestimuleerd worden, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, en zo kunnen werken aan een goede toekomst.  

Kijk voor meer informatie op pactwoenselzuid.nl.

Wij zijn JONG-Update
×