3

“We hebben al veel ervaring met onderwijs aan hoogbegaafden op onze school. In dat kader kwam de vraag op: kunnen we een doorgaande leerlijn maken door ook voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong een specifiek aanbod op te zetten?”, vertelt Bouline Lindemuller, directeur van basisschool ’t Speelkwartier. In samenwerking met Kwink kinderopvang is het afgelopen schooljaar daarom een pilot gestart.  

’t Speel-Kwartier zit samen met Kwink in het Integraal Kind Centrum in Veenendaal. Samen hebben zij de krachten gebundeld in de pilot de Groeigroep. Ouders konden hun kind zelf hiervoor aanmelden. Maar ook leerkrachten en pedagogisch professionals, die zagen dat een kind in hun groep een ontwikkelingsvoorsprong had, konden een kind aanmelden. Middels een intakegesprek met de ouders en professionals werd bekeken of het kind voor de Groeigroep in aanmerking kwam. In januari 2023 startte de Groeigroep met 12 leerlingen, 6 peuters en 6 kleuters. Zij kregen één dagdeel per week les op ’t Speelkwartier van een leerkracht en een pedagogisch professional.  

EXTRA UITDAGING 

Het doel van de Groeigroep is om de kinderen extra uitdaging te bieden met onderzoekend leren. Vanuit spel en onderzoek wordt hun betrokkenheid vergroot. In de Groeigroep kwamen thema’s aan bod die op verschillende manieren werden uitgediept. De thema’s sloten aan bij de interesses van de kinderen, zoals ‘ik ken mezelf’ (menselijk lichaam), bouwen, zinken en drijven. De kinderen kregen met behulp van een prentenboek en korte filmpjes meer kennis. Ook deden ze actief mee in een groepsgesprek. Terwijl er steeds verdiepende vragen werden gesteld, zochten de peuters en kleuters samen met elkaar naar antwoorden en oplossingen. Daarnaast gingen ze aan de slag met zelf dingen bouwen, in elkaar zetten of oplossingen zoeken. “We hebben deze Groeigroep opgezet, omdat we hiermee inspelen op de behoeften van de kinderen zelf. Zij ontmoeten andere kinderen met dezelfde interesses om te onderzoeken, te leren en experimenteren. We werken aan een groeimindset bij de kinderen”, vertelt Bouline. Een groeimindset houdt in dat de kinderen leren dat je ergens beter in kunt worden door vaak te oefenen. Niet meteen opgeven als het niet bij de eerste keer lukt, maar denken: ik kan het nu nog niet, maar ik probeer het nog een keer. Of: ik probeer het de volgende keer op een andere manier. Hiermee wordt ook het creatief denken gestimuleerd, legt Bouline uit.  

KLEUTERGROEP

Lieke Brakband is als pedagogisch professional van Kwink betrokken bij het lesgeven aan de Groeigroep. “In het vorige schooljaar was er elke week een ander thema. We zijn in november 2023 weer van start gegaan, en kiezen er nu voor om één thema in twee of drie weken te behandelen. Zo kun je nog meer verdieping geven. De leerkracht van ’t Speelkwartier en ik trekken hierin samen op en bereiden de lessen voor. We gebruiken thema’s waar de kinderen zelf al mee bezig zijn, zoals Sinterklaas, Kerst of de winter. Met de lesmethode KleuterLab richten we ons meer op onderzoek. Ze krijgen hele leuke opdrachten, waar de kinderen echt over na moeten denken. Zo is er in de Sinterklaastijd een opdracht ‘cadeautjes gooien’. We hebben allerlei materialen, zoals bamboekstokken, een touw, een haak, panties, een omgekeerde stoel, en planken. Ze mogen zelf een manier verzinnen hoe ze het cadeautje van A naar B krijgen, zonder dat ze het met hun handen gooien. Je kunt bijvoorbeeld een katapult maken van de stoel of een hengel van touw en een haak. Door zelf te bedenken: welke materialen heb ik, wat kan ik maken, en hoe ga ik dat maken, zijn de kinderen heel onderzoekend en oplossingsgericht bezig. Zeker voor peuters kan dit soms ook wel uitdagend zijn, die ondersteunen we dan. En je ziet dat kleuters ook peuters helpen of samen dingen oppakken.”  

POSITIEVE RESULTATEN

Afgelopen zomer is de pilot geëvalueerd met de betrokken begeleiders en ouders. Deze informatie is besproken met het bestuur van de samenwerkingspartners. Bouline: “De resultaten zijn heel positief. We zien dat de kinderen graag naar de Groeigroep komen en dat ze er blij van worden dat er aan hun behoefte om extra uitdaging wordt voldaan. In de toekomst gaan we hier als samenwerkingspartners zeker mee door. We vinden het belangrijk dat deze kinderen hun onderzoekende vaardigheden behouden. Daarnaast zien we ook dat het een heel positief effect heeft op hun sociaal-emotioneel welzijn.” 

DOORLOPENDE LEERLIJN

De Groeigroep is onderdeel van de doorlopende leerlijn, die in ontwikkeling is op ‘t Speel-Kwartier. Voor groep 1 tot en met 3 wordt een uitdagend en verrijkend aanbod ontwikkeld. Voor groep 4 en hoger wordt in de komende tijd het Voltijds Hoogbegaafdenonderwijs ontwikkeld.  

Wij zijn JONG-Update
×