13

Iedereen kent het pedagogisch kompas.

Bij Wij zijn JONG draait uiteindelijk alles om één ding: pedagogiek. En alle medewerkers – of ze nu wel of niet direct met kinderen werken – kennen het pedagogisch kompas!

Dat iedereen bij Wij zijn JONG dezelfde uitgangspunten heeft, is te danken aan hoe het pedagogisch beleid is ingeburgerd. In een organisatie met 3000 mensen is dat geen sinecure. Caroline van der Hulst en Anneke van Liempd – van expertiseteam pedagogiek, Wij zijn JONG-divisie Edux – vertellen hoe het pedagogisch kompas iedereen richting geeft.

Aandacht voor pedagogische kwaliteit

“We zijn begonnen in 2016”, zegt Caroline over de aanleiding. “Vanaf dat moment gingen we kwaliteit nog meer centraal stellen. We wilden de pedagogische kwaliteit meten en borgen. En wat we daarvoor nodig hadden, was een breed gedragen visie.” Die visie presenteerde Wij zijn JONG in 2017 in de vorm van het pedagogisch kompas: een concretisering van discussies onder pedagogen, verkenningen in het veld, wetenschappelijk onderzoek – met KU Leuven – en pilots in bijna 60 groepen.

Visie op ontwikkeling

Caroline: “Met ons pedagogisch beleid verbinden we ons als organisatie aan het ervaringsgericht ontwikkelen. Op twee niveaus: de kinderen ontwikkelen zich door ervaringen op te doen, en de medewerkers leren óók op die manier in de lerende organisatie die Wij zijn JONG is. Met het pedagogisch kompas werken we aan een ervaringsgerichte basishouding, een bepaalde manier van kijken naar kinderen. Die levert ons kostbare informatie op.”

‘Het is geweldig om te zien hoe het pedagogisch kompas leeft bij alle pedagogisch medewerkers’

Tijd investeren

Anneke: “Het is geweldig om te zien hoe het pedagogisch kompas leeft bij alle pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coaches investeren dan ook veel tijd in de begeleiding. Zeker als iemand net nieuw is, want in het begin komt er van alles op je af. Het lijkt soms veel om dan meteen ook te kijken naar welbevinden en betrokkenheid. Als ze er eenmaal aan gewend zijn, merken alle professionals hoeveel positiefs het oplevert. Ze merken ook dat alle andere interne opleidingen samenhangen met het pedagogisch kompas.”

‘Kan ik aanhaken?’

Intern en extern is er veel belangstelling om zich de visie eigen te maken. Zo ondersteunt Edux een andere organisatie om het pedagogisch kompas in te voeren, aangepast aan hun situatie. En de interne bijeenkomsten over pedagogiek – bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers – roepen veel enthousiasme op. Anneke: “Ook van mensen die al een tijdje bij ons werken, krijgen we steeds vaker de vraag: ‘Kan ik eens aanhaken bij de training voor nieuwe medewerkers? Ik wil graag meer weten.’”

Servies kan kapot

Het kompas geeft iedereen richting, dus ook medewerkers die geen direct contact hebben met kinderen. Caroline: “De adviseurs van Edux bijvoorbeeld: zij ondersteunen professionals in opvang en onderwijs, en dat doen ze volgens dezelfde principes van ervaringsgericht ontwikkelen. Een ander mooi voorbeeld is de facilitaire afdeling. Voorheen werd er voor de locaties servies ingekocht dat niet kapot kon. Maar dan doen kinderen nooit de ervaring op dat servies stukgaat als het uit je handen valt. Nu hebben we dus breekbaar servies. Ook de afdeling ICT betrekken we tegenwoordig veel eerder bij keuzes, bijvoorbeeld bij het kindvolgsysteem. Door de hele organisatie heen denken mensen nu mee over pedagogische vraagstukken. Niemand zegt: ‘Pedagogiek, daar ben ik niet van.’ Het is precies andersom: als je werkt bij Wij zijn JONG en achter de missie staat, dan ben je er wel van!”

Pedagogisch beleid Wij zijn JONG

Welbevinden en betrokkenheid zijn de twee criteria waarmee Wij zijn JONG acties, interacties en nieuwe interventies beoordeelt. Vier pijlers stimuleren welbevinden en betrokkenheid:

  • Opvoeden doen we samen
  • In een rijke, uitdagende omgeving
  • Met ruimte voor initiatief
  • Altijd in dialoog

Lees meer

Wij zijn JONG-Update
×