11

Hoe ruimte voor vitaliteit de veerkracht verhoogt. Juist nu.

“In deze tijd hebben we alle hens aan dek. We werken met zijn allen door en willen zo de grote vraag vanuit de maatschappij opvangen. Maar juist nu is het belangrijk dat je ruimte durft te geven om medewerkers aan hun vitaliteit te laten werken.”

Yva Visscher is adviseur organisatieontwikkeling bij Wij zijn JONG. Vanuit HR houdt ze zich bezig met vraagstukken rondom vitaliteit, gezondheid en verzuim. Twee jaar geleden begon ze bij Wij zijn JONG. En ze zag de afgelopen jaren aardig wat veranderen in de vitaliteitsaanpak. Wat werkt er en wat niet?

GEEN ALGEMEEN PROGRAMMA MEER

Een paar jaar geleden verruilde Wij zijn JONG een algemeen vitaliteitsprogramma voor een meer geïntegreerde aanpak. Yva: “Aparte trainingen werken hier minder goed, omdat mensen al zo betrokken en bevlogen bezig zijn met kindontwikkeling. Daarom laten we gezondheidsthema’s nu vooral aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden en wat er al speelt in de organisatie.”

AANSLUITING ZOEKEN

“Vanuit HR hebben we veel contact met leidinggevenden: wat signaleren zij? Daar kan van alles uitkomen”, zegt Yva. “Laag meubilair is bijvoorbeeld geweldig voor de kinderen, maar niet voor je rug. Misschien helpt een ander type stoel? Ook met de betrokken arboprofessionals bespreken we signalen en trends: zijn er aandachtspunten waarvoor we beleid moeten aanpassen of ontwikkelen? Verder is het heel persoonlijk wat mensen nodig hebben. De een wil zich fysiek beter voelen, de ander mentaal. Weer een ander zoekt advies voor een privésituatie. We sluiten heel erg aan bij: wat heb jíj nodig?”

AANDACHT VOOR WERK EN PRIVÉ

Een grote verandering ten opzichte van een aantal jaar geleden is de toegenomen aandacht voor de privésituatie van medewerkers. Yva: “Grenzen tussen werk en privé zijn vervaagd, nog meer tijdens de coronacrisis, en als organisatie zijn we meebewogen. Als er iets speelt, nemen leidinggevenden of HR de zorg niet over, maar helpen we mensen de juiste weg te bewandelen. De energie die we daarin steken komt uiteindelijk ten goede aan heel Wij zijn JONG. Voor iedereen win-win.”

WAAR WORD JIJ GELUKKIG VAN?

Wij zijn JONG kiest diverse aanvliegroutes, want vitaliteit is een breed terrein. Yva: “Het draait om vragen als: Hoe voel je je lichamelijk? Hoe is het gesteld met je weerbaarheid en veerkracht? Hoe ga je om met life events, met wat zich in je leven aandient? Waar word je gelukkig van? Het kan ook gaan om financiële vitaliteit. Kortom, om veel aspecten van het leven. Steeds dienen zich onderwerpen aan waarmee je aan de slag kunt. Soms gaat dat op een natuurlijke manier, soms heb je even ondersteuning nodig om verder te komen.”

TOOLBOX

“Bij Wij zijn JONG hebben we een toolbox ingericht. Leidinggevenden kunnen daaruit putten. Ze wijzen een medewerker bijvoorbeeld op het preventief spreekuur bij de arbodienst, de vertrouwenspersonen, de budgetcoach, ondersteuning bij mantelzorg, een werkplekcheck of bedrijfsfysiotherapie. De toolbox bevat ook het fietsenplan, bedrijfsfitness, tools vanuit collectieve zorgverzekeraars en het leerplatform JONG Leren voor allerlei bijscholing. Heel veel zit erin.”

SAMEN SIGNALEREN

“Als medewerker heb je het stuur van je vitaliteit in eigen handen, maar met elkaar hebben alle collega’s een signalerende rol. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we elkaar aanspreken als iemand verkeerd tilt of merkbaar niet lekker in z’n vel zit. Tegelijkertijd houden leidinggevenden het overzicht. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers die ondersteuning nodig hebben en zij weten wat Wij zijn JONG vanuit HR aanbiedt. Zo kon onlangs iedere medewerker meedoen aan een gezondheidscheck. Leidinggevenden zijn ambassadeurs voor zulke initiatieven.”

GEEN WONDERMIDDEL

De aandacht voor vitaliteit brengt veel werkplezier terug, maar het is helaas geen wondermiddel. Yva: “Met vitaliteit los je de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk niet op, en de daarmee samenhangende werkdruk ook niet. Maar vitaliteit kan er wel voor zorgen dat medewerkers beter in balans zijn en daardoor ook de flexibiliteit die gevraagd wordt beter aankunnen. Bij Wij zijn JONG merken we ook dat het teamgevoel en de steun die mensen ervaren bij elkaar een grote positieve invloed heeft. Medewerkers voelen zich gelukkig vaak veilig in hun team en ze durven het te signaleren als het even te veel wordt.”

MEER WETEN OVER VITALITEIT BIJ WIJ ZIJN JONG?

Ideeën uitwisselen? Stuur een berichtje naar info@wijzijnjong.nl. We brengen je graag in contact met de juiste persoon. In samenspel bereiken we meer.

Wij zijn JONG-Update
×