1

Samen voor kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.

Met de Wij zijn JONG Foundation maken we ons hard voor een samenleving waarin alle kinderen mee kunnen doen. Ieder kind verdient namelijk een eerlijke kans om zich te ontwikkelen en talenten te benutten. Daarom ondersteunen we met de foundation sociaal-maatschappelijke initiatieven in Nederland die aansluiten bij deze visie. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met JINC, een organisatie die strijdt voor gelijke kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

De samenwerking met JINC begon in 2022. Sinds vorig jaar organiseren we in samenwerking met JINC bliksemstages bij Wij zijn JONG. Zo geven we jongeren een mooi inkijkje in het werken in de kinderopvang en onze organisatie. Het gaat om leerlingen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren in het eerste of tweede leerjaar uit kwetsbare wijken. Ester Briaire – van Oirschot (vestigingsassistent en pedagogisch medewerker bij Korein) en Nynke Smilde (pedagogisch medewerker bij Skar Groep) werden enthousiast van dit mooie initiatief. Zij werden ambassadeur van de bliksemstages binnen Wij zijn JONG.

WAT WAS VOOR JULLIE DE MOTIVATIE OM AMBASSADEUR TE WORDEN VAN DE BLIKSEMSTAGES?

‘Voor mij was dat vooral dat ik me erg kon vinden in de missie van JINC om kansarme jongeren een betere uitgangspositie te geven op de arbeidsmarkt, maar ik zag het ook wel als een manier om mezelf weer een nieuwe uitdaging te geven’ vertelt Ester. Ook Nynke kan zich daarin vinden. ‘Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan! Daarnaast werk ik zelf bij een VVE-locatie (Voor- en vroegschoolse educatie), dus daar werk ik met jonge kinderen met extra ontwikkelbehoeften. En deze bliksemstages zijn daarom eigenlijk een verlengstuk van mijn werk, maar dan met een oudere doelgroep. Met de bliksemstages kunnen we jongeren laten zien wat er allemaal mogelijk is in deze maatschappij en dat er ook voor hen genoeg kansen liggen’. Het is de spreekwoordelijke kers op de (werk)taart, zo concludeert Ester.

‘Met de bliksemstages kunnen we jongeren laten zien wat er allemaal mogelijk is in deze maatschappij’

HOE ZIET ZO'N BLIKSEMSTAGE ER PRECIES UIT?

Tijdens een ochtend maken leerlingen kennis met het werken in de kinderopvang en Wij zijn JONG als organisatie. Zo krijgen ze een rondleiding op een van onze kinderopvanglocaties, gevolg door een kennismaking op een van de groepen. Bijvoorbeeld bij de baby- of peutergroep. De leerlingen krijgen zo de kans om te observeren, vragen te stellen aan de pedagogisch medewerkers of mee te spelen met de kinderen. Na het groepsbezoek steken ze de handen uit de mouwen met een aantal praktische opdrachten. De poppen krijgen een flesje, schone luier en er worden fruithapjes gemaakt. Maar er wordt ook aandacht aandacht besteed aan de doorgroeimogelijkheden bij Wij zijn JONG.

WELKE REACTIE IS JE NOG STEEDS BIJGEBLEVEN NA AFLOOP VAN EEN VAN DE BLIKSEMSTAGES?

Nynke: dat was een groep vanuit het speciaal onderwijs. Ik vroeg ze vooraf of ze er een beetje zin in hadden. Toen reageerde een jongen uit de groep een beetje sceptisch ‘ja ik ga wel meedoen, maar ik zie het allemaal wel’. Maar aan het einde was hij zo enthousiast en overdonderd van het feit dat kinderen naar hem toe waren gekomen. Zijn reactie was: ‘wauw, ik wist helemaal niet dat het zo leuk was om met jonge kinderen in aanraking te komen. Ik zie mezelf misschien wel later iets met kinderen doen. Misschien wel die bso die jij net benoemde’. Ik vond het contrast zo leuk met het begin van de ochtend.

Ester: ik had een keer een groep waarbij alle leerlingen zelf mochten kiezen voor welke bliksemstage ze wilden gaan. Het verbaasde me dat toen ik vroeg of iedereen er zin in had, twee leerlingen wat minder enthousiast waren. Zij gaven eerlijk toe: ‘ja, maar wij dachten dat Korein een technisch bedrijf was’. Ik zei toen: ‘weet je wat je doet, ga er gewoon heel open in vandaag. We gaan er een hartstikke leuke ochtend van maken en dan vraag ik jullie aan het eind nog een keer wat je ervan vond’. Hun reactie aan het eind van de ochtend: ‘nee, wij vonden het eigenlijk wel veel leuker dan we van tevoren hadden gedacht. We wisten eigenlijk niet wat de kinderopvang nu precies was’.

WAT IS HET DOEL VAN DE BLIKSEMSTAGES?

De Wij zijn JONG Foundation wil met de bliksemstages jongeren helpen om zich op een brede manier te oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo zegt Ester: ‘met de bliksemstage krijgen ze een inkijkje in ons bedrijf en dat slaan ze op en bij een ander bedrijf krijgen ze weer wat anders mee. Uiteindelijk hoop ik dat hun ‘bagage’ zo groot is, dat ze daar dan later hun voordeel mee doen als ze een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding’. Nynke deelt enthousiast: ‘binnenkort starten er ook twee meiden als stagiaires bij ons naar aanleiding van hun bliksemstage’. Dat laat zien dat de bliksemstages echt deuren kunnen openen voor jongeren. Misschien zelfs naar een toekomstige carrière binnen onze branche.

WIJ ZIJN JONG FOUNDATION

De Wij zijn JONG Foundation maakt zich sterk voor een samenleving waarin alle kinderen van 0 tot 18 jaar mee kunnen doen. Dat stopt niet bij de grenzen van wat Wij zijn JONG doet, of waar Wij zijn JONG onderneemt. Hierbij geloven wij in de kracht van samenwerken. We brengen mensen met elkaar in contact, om samen tot mooie resultaten te komen. Benieuwd naar meer informatie? Ga dan naar wijzijnjong.nl/foundation.

Wij zijn JONG-Update
×