10

Waarom de rijke schooldag een goed idee is

De rijke schooldag. Een mooi ideaal. En we zijn onderweg. Wat is er nog nodig om de ontwikkeling van kinderen verder te verrijken?

Vijf vragen aan onderwijsadviseur Wendy Braat en account- en projectmanager Denise Puijk van Edux.

Wij zijn JONG-divisie Edux ondersteunt experts in jeugdontwikkeling met advies, training en coaching.

WAT HOUDT DE RIJKE SCHOOLDAG IN?

Wendy: “Kort gezegd: kennismaken met de wereld om je heen. Nu zien we in de jeugdketen nog dat kinderen echt heel verschillende kansen krijgen om vaardigheden te ontwikkelen.

Die kansen zijn afhankelijk van de thuissituatie, de omgeving of de voorbeelden die kinderen zien. Daarom is het een goed idee om alle kinderen kennis te laten maken met de wereld in brede zin. Zodat zich leren afvragen: wat kan ik doen aan sport en bewegen, hoe kan ik iets aan kunst en cultuur doen, wat is technologie en techniek en vind ik dat interessant? Of: hoe kan ik maatschappelijk betrokken zijn, iets betekenen voor de wijk?

Een goed voorbeeld waarin dat allemaal gebeurt, is een project in Breda waarbij ik betrokken ben. Dat project zien we als een voorloper van de rijke schooldag. Kinderen die op verschillende plekken in de wijk naar school of de opvang gaan, kunnen er gebruikmaken van een rijk aanbod. Het is gelukt om verbindingen te maken in de wijken, los van de verschillende organisaties.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE TERM 'RIJKE SCHOOLDAG'?

Denise: “We merken dat er veel interpretaties zijn. Zelf heb ik geen moeite met de term. Ik interpreteer rijk echt als een rijk aanbod dat je blikveld verbreedt.”

Wendy: “Ja zo zie ik het ook. Ik snap wel dat de term school iets kan oproepen, want het gaat niet alleen om school. Je hebt het over een dynamische dag waarbij je zorgt voor een indeling die voor de kinderen prettig is.”

WAT KAN DE RIJKE SCHOOLDAG OPLEVEREN?

Denise: “Sowieso verbinding. Als je de rijke schooldag goed opzet, sluit het resultaat helemaal aan op de visie van Wij zijn JONG en Edux op ontschotting. We willen zo veel mogelijk in samenspel kijken wat we kunnen doen voor de ontwikkeling van kinderen, zonder barrières tussen organisaties.

Daarnaast kan de rijke schooldag direct iets opleveren voor het welbevinden van kinderen. Een tijdje geleden was er bijvoorbeeld een duidelijke oproep vanuit het Oogfonds om kinderen meer naar buiten te laten gaan en ze vaker bij hun schermpjes weg te halen. Want bijziendheid onder kinderen neemt toe. De rijke schooldag biedt kansen om partijen met elkaar te verbinden en de dag anders in te delen, zodat de kinderen schermtijd en zitten afwisselen met meer buiten zijn of bewegen.”

WELKE UITDAGINGEN ZIEN JULLIE BIJ HET VERBINDEN VAN PARTIJEN?

Wendy: “Wat in het oog springt, zijn juridische uitdagingen. Zo zijn de cao’s van twee belangrijke partners – de kinderopvang en het onderwijs – nog gescheiden. En dat geldt ook voor regelgeving. Daar ligt een taak voor het ministerie, want we zien schitterende kansen.

Stel dat je de vaardigheden van pedagogisch professionals en leerkrachten door de dag heen kunt afwisselen. Dan zie je bijvoorbeeld een leerkracht halverwege de middag een teamoverleg ingaan, terwijl een pedagogisch professional de kinderen begeleidt met yoga of mindfulness, waarna ze weer fris zijn voor een instructie door de leerkracht. Om vijf uur is de dag dan klaar. Voor de kinderen is dan alles soepel in elkaar overgevloeid, en de ouders hoeven hun kind na schooltijd niet nog naar allerlei clubs te brengen.”

Denise: “Een grote uitdaging, naast de wetgeving, is het personeelstekort en de beleving van werkdruk. Want verandering gaat in het begin altijd gepaard met extra inspanningen.”

HET DOEL VAN DE RIJKE SCHOOLDAG - ZOALS DAT IN HET COALITIEAKKOORD STAAT - IS HET VERKLEINEN VAN KANSENONGELIJKHEID. ZAL DAT LUKKEN VOLGENS JULLIE?

Wendy: “Gunstig is dat de urgentie nu echt gevoeld wordt. Mensen omarmen het idee en het belang, dus we krijgen het met zijn allen vast voor elkaar om meer te werken aan een brede ontwikkeling.

Er zitten wel grenzen aan, want de kinderen gaan ook weer naar huis. En als een kind niet gewend is om aan de eettafel gesprekken te voeren of leuke spelletjes te doen met aandacht voor ontwikkeling, dan zit er een limiet aan wat we kunnen bereiken.

Het allerbelangrijkste, naast een mooi aanbod, is daarom dat kinderen meer goede voorbeelden zien. Volwassenen met wie je als kind een fijn gesprek kunt voeren. Mensen die jou zien, positief benaderen, jou aandacht geven.

Je hoort toch zo vaak van die verhalen – als mensen een bepaald vak hebben gekozen – dat er één persoon is geweest die ze heeft geïnspireerd? Als we dat voor elkaar krijgen bij meer kinderen, is dat prachtig.”

RIJKE SCHOOLDAG, FRAGMENT UIT HET COALITIEAKKOORD:

“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur, samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’
Coalitieakkoord 2021-2025, VVD, D66, CDA en ChristenUnie

Wij zijn JONG-Update
×