7

Voor elke ambitie een waardevolle baan  

“Écht iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van volgende generaties. Met de ene keer een luisterend oor, de andere keer een speels duwtje in de rug. Dag in dag uit van betekenis zijn. Vanuit een geweldige passie en warm hart voor kinderen.” Vraag een pedagogisch professional wat werken in de kinderopvang interessant maakt, en dan luidt zo ongeveer de strekking. 

Zoveel mogelijk fijne, goede medewerkers binnenhalen én binnenhouden. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van Esther Klijn en haar team bij Wij zijn JONG. Nieuwe collega’s werven in tijden dat er overal op de arbeidsmarkt personeelskrapte heerst, is zacht gezegd niet gemakkelijk. “Dan helpt het wel enorm als je kan vertellen hoe leuk en waardevol werken in de kinderopvang is.” 

KINDEROPVANG-DNA

Dat begint bij het type professionals dat in de sector werkt. “Oog en oor hebben voor een ander. Voor elkaar klaarstaan.” Dat typeert volgens Esther het DNA van de professional in de kinderopvang. Mensen die beseffen dat je zelf moet investeren in een prettige werksfeer, die collegialiteit binnen het team serieus nemen. “Als er druk op de ketel staat, springen collega’s voor elkaar in de bres. Ze dragen samen de verantwoordelijkheid, lossen vraagstukken onderling op.”  

VEELKOPPIG MONSTER: WERKDRUK

Tot zover het reclameblok. Er is zeker nog ruimte voor verbetering, constateert Esther nuchter. Misschien een betere beloning? “Met de nieuwe cao Kinderopvang is recent een flinke stap gezet. Medewerkers gaan er in die nieuwe CAO gemiddeld 11 procent op vooruit. Dat mag je behoorlijk noemen, al wordt het niet unaniem zo ervaren.  Het ligt eraan wie je spreekt.”  
Hoog op het prioriteitenlijstje van beleidsmakers en medewerkers staat werkdruk. “Als je vraagt waarmee we onze medewerkers naast salarisverhoging nog gelukkiger kunnen maken: het terugdringen van werkdruk.” Een ‘veelkoppig monster’ noemt Esther het. “Veel openstaande vacatures betekent een stijgende werkdruk, wat regelmatig resulteert in uitvallers. Dus telt de keten die we stap voor stap willen verbreken drie schakels: instroom bevorderen, uitstroom voorkomen, verzuim verlagen.”  

VAN SECTOR NAAR ORGANISATIE

Maar hoe kunnen organisaties zelf het verschil maken? Landelijk prijken op het uithangbord van de kinderopvang immers vaak dezelfde aanbevelingen. Werkplezier door de waardering van kinderen en ouders. Eigen regie en ontwikkelingsmogelijkheden. De steun en inspiratie van een fijn team. Waarmee onderscheidt Wij zijn JONG zich?  
 
Volgens Klijn kunnen organisaties daarvoor niet anders doen dan dicht bij zichzelf blijven. “Je moet gebruik maken van de combinatie van eigenschappen die jou als organisatie uniek maakt. Zo is het uitgangspunt van alles wat we hier doen, gericht op het verrijken van de ontwikkeling van het kind”, verwijst Esther naar de visie van Wij zijn JONG. “Dat zegt iets over hoe wij ons werk invullen en de keuzes die we daarin maken.” 

INTERESSANTE MIX 

Ook andere eigenschappen van Wij zijn JONG worden gebruikt om medewerkers te vinden, te boeien én te binden. Met vijf divisies en 219 locaties, verspreid over 33 gemeenten, is het werkaanbod bovendien omvangrijk en gevarieerd. Versterkt door de internationale bedrijvigheid in de regio. “De aanwezigheid van verschillende multinationals leidt in de opvang tot een interessante mix van kinderen van ouders met uiteenlopende nationaliteiten, culturen en opvoedstijlen. Dat levert uitdagingen op die sommige medewerkers helemaal het einde vinden, anderen duidelijk minder.” Of iemand aangaat op de levendigheid van de grote stad of zich meer thuis voelt in de gemoedelijkheid van het dorp: Esther en haar collega’s “vinden voor elke ambitie een waardevolle baan!” 

AMBITIES EN KANSEN

“We zijn ervan doordrongen dat de ambities die we als Wij zijn JONG nastreven, staan of vallen met bevlogen medewerkers die goed in hun vel zitten en een fijne werkplek met elkaar delen. Daar doen we veel aan! Een warm welkom op de eerste werkdag. Talrijke opleidings- en ontwikkelkansen voor medewerkers en teams. Zorgvuldige begeleiding bij ziekte en verzuim. Het uiten van waardering, zowel door eigen leidinggevenden als door directies. Dat je je gezien en gehoord voelt; daar ligt voor ons altijd weer de basis.” 

Wij zijn JONG-Update
×