1

Vijver leeg? maak hem groter.

Als het zo doorgaat, is er in 2028 een tekort van 35.000 pedagogisch professionals. De dienstverlening voor kinderen en hun ouders is in het geding. Daarom schreef Wij zijn JONG in juli mee aan de brandbrief vanuit de branche aan minister Van Gennip. Daarin staan drie hoofdlijnen waarop actie nodig is. Allereerst moet de vijver groter. Vandaar: welkom zij-instromers!

Veel zij-instromers zijn gemotiveerd en geschikt als pedagogisch professional, maar ze hebben lang niet altijd het juiste diploma. Hoe los je dat op? Wij zijn JONG-divisie Edux ontwikkelde een scholing van drie maanden waarna zij-instromers uit welzijn, zorg en onderwijs aan de slag kunnen in de dagopvang of bso.  

VRIJWEL IEDERE MAAND EEN GROEP

Vanaf februari is er vrijwel iedere maand een groep zij-instromers gestart met de scholing. Als pedagogisch medewerker in ontwikkeling vinden zij een plek binnen de divisies van Wij zijn JONG – of, in het geval van externe kandidaten, bij een andere kinderopvangorganisatie. De eerste maand werken ze boventallig mee, ze volgen drie maanden scholing, en het contract biedt uitzicht op verlenging.  

NIEUW PERSONEEL

Inmiddels werken er 36 zij-instromers als pedagogisch professional op een locatie van de Wij zijn JONG-divisies Korein en Skar. Gerrie Compen, adviseur bij Edux: “Je kunt dus zeggen dat het voor het aantrekken van nieuw personeel goed werkt. Het betreft zeer gemotiveerde mensen.”  

SNEL GEHANDELD

Wij zijn JONG speelde al eerder met het idee voor een korte scholing voor pedagogisch medewerkers. Gerrie: “Door het personeelstekort werd de behoefte aan een specifieke scholing voor pedagogisch medewerkers nog duidelijker. Die scholing hebben we begin dit jaar ontwikkeld en we zijn er in februari mee gestart.” 

BEWUST OPVOEDEN

De eisen waaraan een verkorte opleiding moet voldoen, zijn vastgelegd door Kinderopvang werkt!, het samenwerkingsverband van de branche- en werknemersorganisaties. Gerrie: “In de scholing gaat veel aandacht naar de vier opvoedingsdoelen van Riksen Walraven. Bij Edux gaan we nadrukkelijk met de cursisten in gesprek: wat vinden zijzelf belangrijk en wat vindt hun organisatie waar ze instromen belangrijk? Het gaat erom dat ze zich bewust worden van hun eigen waarden en normen én de invloed daarvan op hun omgang met de kinderen. Daarnaast krijgen de cursisten lees-, praktijk- en reflectieopdrachten.” 

AFWEGINGEN

Is drie maanden niet wat kort om iemand te scholen tot pedagogisch professional? Die vraag krijgt Gerrie regelmatig. “Ja het is kort, maar een opleiding van twee jaar duurt nu te lang. De branche heeft direct mensen nodig op de groepen. Het is een noodoplossing, maar wel een die werkt. De recruiters van Wij zijn JONG houden de kwaliteit goed in de gaten tijdens de voorselectie. En we zeggen ook: ‘Na drie maanden scholing ben je er nog niet. Je blijft je ook daarna bijscholen.’ Tot nu toe trekken we heel betrokken mensen aan. Ze staan te trappelen om met de kinderen aan de slag te gaan.”  

SOMS VINDINGRIJK ZIJN

Zin om te sparren over oplossingen voor de branche? Samen met onze beleidsmakers of bestuurders? Bel (040) 294 89 40 of mail naar info@wijzijnjong.nl. In samenspel bereiken we meer. 

OOG VOOR KWALITEIT
  • De Scholing pedagogiek 0-13 jaar van Edux is goedgekeurd als aanvullend bewijs bij de diploma’s uit categorie A2 en B2 (zie de diplomalijst op kinderopvang-werkt.nl).  
  • De afdeling HR van Wij zijn JONG draagt zorg voor de selectie vooraf, zodat de instromende professionals de juiste eigenschappen, werkervaring, motivatie en ontwikkelpotentieel in huis hebben.  
  • Goede begeleiding op de werkplek is cruciaal om de pedagogisch professionals in te werken in de praktijk. 
  • De kersverse pedagogisch professionals blijven zich ontwikkelen met aanvullende training en scholing van Wij zijn JONG, zodat ze ook in baby- of VE-groepen kunnen gaan werken. 

Edux biedt de korte scholing ook incompany aan bij andere kinderopvangorganisaties. Wil je daar meer over weten? Edux-adviseurs vertellen je graag over de mogelijkheden. Kijk op edux.nl voor meer informatie en contactgegevens 

Wij zijn JONG-Update
×