14

Door: Heidi Roelofs, directeur Skar

Een geslaagde overname.

Toen we de vraag kregen om SPA en SPO over te nemen, stond voor ons meteen vast dat de peuterspeelzalen en bso's er moesten blijven voor de kinderen. Tegelijkertijd zette de vraag ook onze eigen organisatie een spiegel voor: konden we dit aan? Inmiddels kijken we terug op een voor alle partijen geslaagde overname.

Weloverwogen besluit

Eind 2021 hadden we nét onze doelstellingen voor het jaar 2022 bepaald. Een paar weken later diende de overname van Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) en Stichting Peutercentrum Overbetuwe (SPO) zich aan. We vroegen onszelf letterlijk af: 'Kunnen we dit aan?' Vanuit onze maatschappelijke doelstelling stond voor ons één ding vast: de voorziening voor de kinderen moest blijven. Ook zagen we door de overname meer mogelijkheden voor samenwerking met het onderwijs en de gemeente. En als je het hebt over vergroting en verrijking van kindontwikkeling, dan is zo'n overname demografisch en op inhoud natuurlijk ook een waardevolle aanvulling op je dienstverlening. Op basis van al deze overwegingen hebben we het weloverwogen besluit genomen om over te gaan tot overname.

Positief effect voor ouders

De ouders van SPA en SPO zijn enorm betrokken. Voor hen is het heel belangrijk dat de voor hen vertrouwde pedagogisch professionals op de groep blijven. Wij doen dan ook ons best om die continuïteit te bewaren. Verder hebben wij nét wat meer mogelijkheden om te investeren in locaties en in de ontwikkeling van medewerkers. Ook hebben wij meer draagkracht om een locatie open te houden die misschien financieel wat minder bijdraagt, maar wel op inhoud van toegevoegde waarde is. Of die een waardevolle bijdrage kan leveren binnen een wijk.

Waardevolle toevoeging voor medewerkers

Wat ik fijn vind, is dat de overname zeker ook voor de medewerkers van SPA en SPO een waardevolle toevoeging is. Zij krijgen meer middelen ter beschikking om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Ook krijgen zij meer aandacht vanuit leiderschap. Wij hebben inmiddels acht van de elf nieuwe leiders aangetrokken die de locaties gaan leiden. Daarnaast doen we keihard ons best om voor de medewerkers een zachte landing te realiseren.

‘Een mooi voorbeeld van hoe wij een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van kinderen’

Slimmer samenwerken

SPA en SPO kennen net als wij personeelstekorten en roosteruitdagingen. Door slimmer samen te werken, kunnen we wat efficiency behalen. Ook de ondersteuning van de administratie van SPA en SPO door onze backoffice gaat hieraan meehelpen. Het personeelstekort en de uitdagingen die dat met zich meebrengt worden niet minder, maar we hopen dat het voor SPA en SPO uiteindelijk wat draaglijker wordt.

Positieve stap

De integratie loopt goed. Ook de gemeente, die we intensief betrekken bij alle stappen die we nemen, ervaart de overname als een positieve stap. We zijn dan ook erg blij met de overname. Het is een mooi voorbeeld van hoe wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn JONG-Update
×