1

Samen sterk voor kinderen in Geldrop-mierlo.

Hoe begeleid je jonge kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben het best op hun ontwikkelpad? Gemeente Geldrop-Mierlo en KluppluZ hebben in 2022 de handen ineengeslagen voor een betere zorgstructuur voor het jonge kind.

“Nu is het juiste moment”, zegt Lobke van Kraay, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs bij gemeente Geldrop-Mierlo. “Alle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen voelen de urgentie. Ze willen heel graag samen aan de slag. En we hebben een helder doel: om alle jonge kinderen in onze gemeente gelijke ontwikkelkansen te bieden, willen we dat eind 2023 de zorgroute in Geldrop-Mierlo optimaal geregeld is.”

Samen op weg

De zorgroute is de weg die de gemeente – onder coördinatie van KluppluZ – inricht met de partners die zich bezighouden met het opgroeiende kind. Lobke: “We proberen met elkaar te regelen dat pedagogisch professionals het tijdig signaleren als een kindje iets extra’s nodig heeft én dat ze dan de juiste route bewandelen. Als er ondersteuning uit de zorg nodig is, willen we die organiseren in goed samenspel met het lokale team voor jeugdhulp of de jeugdgezondheidszorg. En vooral ook met de ouders. Vandaar dat OuderWijzer ook erbij betrokken is als partner. Want als je echt preventief bezig wil zijn met jeugdhulp, moet je beginnen met de kleine opvoedvragen en de kwetsbaarheid van het ouderschap.”

De best passende plek

In Geldrop-Mierlo weten alle partners elkaar straks nog beter te vinden. “We hebben ook het samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken bij de zorgroute voor het jonge kind”, zegt Lobke. “Dat is een mooie stap, want uit een onderzoek dat we in 2019 lieten uitvoeren, blijkt dat het toen gemiddeld tien maanden duurde voordat een kind op de best passende plek zat. Dat is een behoorlijke tijd voor een jong kind dat volop in ontwikkeling is.”

Begin op de vindplaats

Wat de aanpak van Geldrop-Mierlo uniek maakt, is dat de zorgroute niet voortkomt uit planmatig beleid van bovenaf. Integendeel: het samenspel tussen de partijen is de kern. Het belangrijkst – in de woorden van Lobke – zijn de vindplaatsen, oftewel de locaties voor kinderopvang en peuteropvang. Pedagogisch professionals die daar werken met jonge kinderen zijn de vroege ontdekkers: met professionele ondersteuning op de werkvloer herkennen en signaleren zij het steeds beter als een kind iets extra’s nodig heeft.

Externe coach

De professionele ondersteuning op de kinderopvanglocaties komt van de externe coach van KluppluZ. Die ondersteunt vanaf begin 2022 alle locaties voor kinderopvang in Geldrop-Mierlo. Marjon: “De coach draagt expertise over, en ze verkent samen met de pedagogisch professionals werkzame begeleidingsvormen. Verder vangt ze acute vragen op als kinderen extra zorg nodig hebben. Uit ervaring weten we dat dat goed werkt: medewerkers voelen zich gesteund en zekerder van hun zaak.”

Tweeledige opdracht

Naast de externe coach levert KluppluZ de procesbegeleider die de stuurgroep en projectgroep coördineert van lokale partners die samen de zorgroute versterken. “De opdracht van de gemeente aan ons is dus tweeledig”, zegt Marjon. Lobke: “Ja, en wij hebben er alle vertrouwen in. Het mooie is dat de kinderopvangorganisaties zelf KluppluZ bij ons onder de aandacht hebben gebracht, en ik merk nu al hoeveel kennis en kunde KluppluZ inbrengt. De energie tijdens de aftrapbijeenkomsten was heel goed. Alle partijen hebben zin om met de zorgstructuur aan de slag te gaan!”

Partners in de zorgstructuur voor het jonge kind:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo
    - Team Strategie en beleid
    - Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), team Jeugd

  • KluppluZ vanuit Wij zijn JONG, met externe coach Peggy Arts en procesbegeleider Kristel Bohte

  • De subsidie-ontvangende kinderopvanglocaties in Geldrop-Mierlo van: Dolfijn, Grabbelton, Korein, Partou, Potje Knor

  • Jeugdgezondheidszorg, GGD Brabant-Zuidoost

  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland

  • OuderWijzer

Wij zijn JONG-Update
×