1

LAAT KINDEREN SAMEN OPGROEIEN.

“Als wij dromen, dan wensen we voor álle kinderen in Nederland een gelijkwaardig, vrij toegankelijk aanbod”, zegt Caja Dreuning van de stuurgroep Pedagogisch Beleid van Wij zijn JONG. Die droom is nog geen werkelijkheid, maar Wij zijn JONG werkt er stap voor stap naartoe.

De aangescherpte visie van Wij zijn JONG op vrije toegankelijkheid is in de maak. En de divisies Skar, Korein, Kwink en Spelenderwijs zetten allemaal hun eigen stappen – al dan niet met ondersteuning van KluppluZ.

Vooroplopers in Arnhem

Vrij toegankelijke kinderopvang is een onderwerp waarover politieke partijen vaak debatteren. Soms in de context van gratis kinderopvang, soms in de context van inclusiviteit en passend onderwijs. “Hoe toegankelijk je kinderopvang kunt maken, verschilt per gemeente”, zegt Caja. “In Arnhem hebben we veel bereikt. Daar werd het ontwikkelrecht voor peuters al in 2017 ingevoerd. Alle kinderen vanaf twee jaar zijn vanaf dat moment welkom bij het peuterwerk – ongeacht het inkomen van de ouders. De gemeente subsidieert dat al vanaf 2017.”

Drempels verlagen

Een facet van vrij toegankelijke kinderopvang is betaalbaarheid. Maar je kunt de drempel voor ouders en kinderen op meer manieren verlagen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de locaties van Skar. Caja: “Op iedere peuterwerklocatie in Arnhem is een coach passende kinderopvang aangesteld. Die helpt de pedagogisch medewerkers een aanbod vorm te geven voor álle kinderen.”

Wat kun je wél doen?

“Even voor de nuance: gemeente Arnhem is een prachtig voorbeeld waar de middelen voorhanden waren. In andere gemeenten zijn misschien minder middelen, maar dat hoeft de ambitie niet in de weg te staan. In essentie kun je kijken naar wat je wél kunt doen. Bij Wij zijn JONG zijn we gewoon begonnen met de eerste stappen.”

Europees kwaliteitskader

De stuurgroep Pedagogisch Beleid maakt de komende tijd de stand van zaken op. “We vullen onze visie op toegankelijkheid verder aan. Daarbij laten we ons inspireren door het Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang – The European Quality Framework – dat eigenschappen beschrijft van vrije toegankelijkheid: beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk.”

Goed voor alle kinderen

Met de nieuwe visie willen wij inspirerend en toekomstproof zijn, zegt Caja. “Het is onze overtuiging dat vrije toegankelijkheid goed is voor ieder kind. Dat zie je ook aan inclusief onderwijs. Een paar jaar geleden hoorde ik een lezing van professor Jacqueline Specht. Zij leidt het Canadian Research Centre on Inclusive Education, en ze heeft aangetoond dat inclusie goed is voor iedereen: onderwijs- en ontwikkelingsresultaten van alle kinderen gaan vooruit, ze zijn gezonder, ze hebben meer plezier op school, en er is meer interactie.”

Vrije toegankelijkheid

Vijf eigenschappen van vrije toegankelijkheid uit het Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang:

  • Beschikbaar: Zijn er locaties in de buurt?
  • Betaalbaar: Kunnen alle gezinnen er gebruik van maken?
  • Bereikbaar: Zijn er geen drempels, bijvoorbeeld door taalbarrières of wachtlijsten?
  • Bruikbaar: Zijn de diensten zinvol, ondersteunend en flexibel? Is er inspraak? Is er aandacht voor kwetsbare gezinnen?
  • Begrijpelijk: Is de communicatie duidelijk? Is er aandacht voor verschillende stijlen in de communicatie?
Wij zijn JONG-Update
×