1

Wat leeft er bij ouders? Trends van nu. 

Welkom bij de verbindende schakel van de organisatie: de teams Planning en Advies van Wij zijn JONG. Alle kinderen worden dáár aangemeld. Alle ouders trekken dáár aan de bel met vragen, wensen of mutaties. En de meeste locatieroosters worden dáár gemaakt. Welke uitdagingen voor de branche pikken de 64 medewerkers op? En hoe speelt Wij zijn JONG daarop in?  

Jessica Bruins is manager van Planning en Advies van Skar Groep. Ze spreekt ook namens haar collega-manager van Korein als ze zegt: “Slagvaardig werken en snel schakelen is heel belangrijk nu. De vraag naar kinderopvang is enorm, en we willen iedere ouder binnen 48 uur antwoord geven.” 

WELKE TRENDS SIGNALEREN JULLIE?

Jessica: “De laatste tijd krijgen we heel veel lastminute-aanvragen binnen. Ouders willen snel schakelen, snel weten wat er kan, liefst volgende week starten. En er zijn veel mutaties. Die gaan gelijk op met de arbeidsmarkt, want mensen wisselen makkelijker van baan of van werkdagen. En dit zal geen verrassing zijn: er is veel meer vraag dan plek. We hebben genoeg locaties, alles is goed gefaciliteerd, maar toch kunnen we soms maar 35 kinderen plaatsen op een locatie waar er 60 terecht zouden kunnen. Vanwege het personeelstekort.” 

HOE GAAN JULLIE DAAR MEE OM?

“We blijven anticiperen. We kijken een half jaar vooruit naar de planning van de kinderen en maandelijks naar de roosters van de medewerkers. Zo hebben we goed in beeld waar een tekort is door ziekte of vacatures. We brengen voortdurend in kaart hoe ons aanbod eruitziet in de ideale situatie, en wat we kunnen doen om dat ideaal te bereiken.” 

‘Ouders vragen vaker om opvang op maat. Waar het kan proberen we dat te bieden.’

IS ER NOG MEER WAT OPVALT? 

“Ouders vragen vaker om opvang op maat. Waar het kan proberen we dat te bieden, maar we hebben wel de kaders van de cao en onze bedrijfsvoering. Verder denken ouders graag mee over oplossingen, maar ze zijn zich niet altijd bewust van de hoeveelheid regels en wetten. Dan zeggen ze: ‘Hier om de hoek zit een voetbalclub. Laat die medewerkers dan inspringen op de dagopvang of bso.’ Maar onze sector is enorm geprofessionaliseerd. We willen mensen met de juiste diploma’s en vaardigheden, zodat we de kindontwikkeling kunnen verrijken.” 

BEGRIJPEN OUDERS DAT?

“Ja, we nemen ze mee in de keuzes die we als organisatie maken. Toch zie ik wel een kentering. Tot een jaar geleden wilden ouders vooral stabiliteit en kwaliteit. En nu is het meer: ‘Als ik dat plekje maar krijg, als ik maar kan werken.’ Wij blijven uitleggen waarom we doen wat we doen. Laatst heeft Korein een avond georganiseerd met vertegenwoordigers van de lokale oudercommissies. Over hoe we het best kunnen omgaan met het structurele personeelstekort, en dan denken ze actief mee over oplossingen.” 

MET WELKE PARTNERS HEBBEN JULLIE CONTACT?

“Vooral met de onderwijsinstellingen. En verder met de gemeenten, want we werken veel met subsidieplaatsen. We willen snel voldoen aan eventuele zorgvragen zónder veel administratieve last voor de ouders. Daarom stemmen we zo veel mogelijk af met de gemeenten. Het mooie is dat we zelf veel zorgvragen kunnen beantwoorden via onze divisie KluppluZ. En dat maakt ons een waardevolle partner voor het onderwijs, want zij kunnen ook gebruikmaken van onze expertise.” 

HOE ZIE JE DE TOEKOMST?

“We blijven met de ouders in gesprek over onze services. Nu gaat het bijvoorbeeld over de ruilservice, want het is vanwege de volle groepen bijna niet meer mogelijk om een dagje te ruilen. Verder professionaliseren we onze systemen, want als processen minder tijd kosten, komt er meer ruimte om af te stemmen wat het beste is voor ieder kind. En we blijven anticiperen: hoe brengen we vraag en aanbod samen? Net als kinderen willen ook wij altijd vooruit.” 

OVER DE TEAMS PLANNING EN ADVIES

Iedereen bij Wij zijn JONG zet de ontwikkeling van kinderen centraal. Op de locaties gebeurt dat pedagogisch. De teams Planning en Advies doen dat door de juiste verbindingen te leggen. Met ouders, locaties, interne afdelingen, onderwijsinstellingen en gemeenten. De beste oplossingen vinden we door intern en extern krachten te bundelen.

De teams van Korein en Skar bestaan samen uit 64 mensen. Aanmeldingen komen binnen bij het serviceteam. Als een kind eenmaal is ingeschreven, krijgen de ouders een eigen klantadviseur. We houden de lijnen zo kort en zo persoonlijk mogelijk. De klantadviseurs bezoeken hun locaties elke zes weken en ze zijn allemaal gekoppeld aan een roosteradviseur. Die weet precies hoeveel personeel er beschikbaar is per locatie. 
 

Wij zijn JONG-Update
×