1

Gemotiveerd om te blijven leren.

Met hun nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang zijn kinderen een voorbeeld voor iedereen. Zeker voor alle medewerkers van Wij zijn JONG. Net als de kinderen blijven zij zich ontwikkelen, zodat ze steeds beter worden in hun werk. Inspiratie halen ze uit het online platform JONG Leren. Iemand die al jaren met baby’s werkt, kan zich zomaar gaan verdiepen in het puberbrein. Onlogisch? Nee, een cultuuromslag.

Waarom is medewerkerontwikkeling zo’n belangrijk onderdeel in de strategie van Wij zijn JONG? Ronald Brekelmans, HR adviseur organisatieontwikkeling: “Professionals die willen investeren in hun ontwikkeling, investeren daarmee ook in de ontwikkeling van kinderen. Til je je expertise naar een hoger niveau, dan heeft dat direct effect op hoe je werkt, en dus op de kinderen. Iedere medewerker herkent zich in die redenering. Daarom zijn ze intrinsiek gemotiveerd om te blijven leren.”

Vooruitkijken

“Wij zijn JONG richt het vizier op de toekomst. Dat is ook merkbaar in de HR-gesprekkencyclus. We kijken als medewerkers allemaal meer vooruit dan terug. Functioneringsgesprekken hebben in het afgelopen jaar plaatsgemaakt voor ontwikkelgesprekken, en medewerkers nemen de regie over hun ontwikkeling en loopbaan. Bijvoorbeeld door trainingen te volgen in JONG Leren.”

‘DIT IS EEN CULTUURVERANDERING’

Leren op allerlei manieren

“Iedereen leert op een andere manier en op een ander niveau. Stel, mensen willen zich verdiepen in het puberbrein. De een pakt dan een dik boek, en de ander zegt: ‘Ik kijk een filmpje van drie minuten.’ In JONG Leren staat allerlei content: filmpjes, documenten, wetenschappelijke artikelen, informatie over klassikale trainingen, webinars, en online trainingen. In de eerste maanden had al 90% van de medewerkers ingelogd.”

Regie bij de medewerker

“Medewerkers kiezen zelf wat ze willen leren. Soms lijken die keuzes niet logisch voor leidinggevenden. Bijvoorbeeld als een bso-medewerker wil leren hoe je beter communiceert met baby’s. Of als een pedagogisch medewerker een training projectmanagement volgt. Maar dat is juist het idee achter JONG Leren: mensen bepalen zelf hun richting. Dat klinkt vanzelfsprekend in deze tijd, maar in de praktijk is het voor ons een cultuurverandering. Voorheen bepaalde de organisatie bijna alles voor medewerkers. Nu nemen zij hun loopbaan veel meer in eigen hand.”

Visie op medewerkerontwikkeling
Wij zijn JONG gelooft dat mensen die zich continu blijven ontwikkelen zekerder zijn over zichzelf en hun handelen, gelukkiger zijn, en beter presteren in hun werk. Omdat Wij zijn JONG de ontwikkeling van medewerkers stimuleert, blijven medewerkers in staat om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Nu en in de toekomst.

Wij zijn JONG-Update
×