1

Door: Angela van der Heijden, communicatieadviseur

Begrijp je wat ik bedoel?

De laatste tijd maak ik als communicatieadviseur aparte dingen mee. Eerst gingen die precies andersom. Ineens kan het zomaar gebeuren dat beleidsmakers of managers mij aanspreken op te moeilijk taalgebruik – in plaats van te vragen waarom ‘ik hun lange volzinnen heb veranderd in jip-en-janneketaal’.

Dat komt doordat we ons deze vragen zijn gaan stellen:

Hoe zorg je ervoor dat iedereen elkaar begrijpt? Dat pedagogisch medewerkers nieuwe coronaregels – ik noem maar een voorbeeld – goed uitleggen aan ouders, na lezing van actuele berichten in hun mailbox? Of dat ouders onze brieven, mailtjes en websites begrijpen?

Die vragen komen voort uit onze missie: Wij zijn JONG zet zich in voor de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Waar ze ook zijn geboren, wat hun achtergrond ook is. Iedereen hoort erbij: inclusiviteit is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Dan moet je er dus wel voor zorgen dat iedereen elkaar begrijpt. En dat bereik je onder andere door eenvoudig Nederlands te gebruiken in tekst. Oftewel: taalniveau B1.

B1 is voor mij een manier om afstanden te overbruggen. We willen elkaar begrijpen, en we willen dat ouders – wat hun taalniveau ook is – óns begrijpen. Zodat we samen ook de kinderen kunnen leren hoe ze goed met elkaar communiceren.

Om onszelf te trainen in taalniveau B1 doen we van alles. Zo kan iedere medewerker vanaf oktober 2021 een taaltraining volgen via het eigen online platform JONG Leren. De reacties van mensen die de training hebben gevolgd, maken mij heel enthousiast. Ook – of juist – als collega’s mij vertellen hoe een brief of nieuwsbericht nog duidelijker kan. Dan denk ik: nu zitten we op de goede weg!

Angela van der Heijden
Communicatieadviseur Wij zijn JONG

Wij zijn JONG-Update
×