3

3,8 miljoen manieren om op te groeien.

Wij zijn JONG wil kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar alle kansen bieden. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

Op dit moment groeien er in Nederland 3,8 miljoen kinderen en jongeren op. Zij ontwikkelen zich allemaal op hun eigen, unieke manier. Wat hebben zij daarbij nodig? Hoe verrijken wij hun ontwikkeling?

Dagelijks kansen bieden.

Wij zijn op twee manieren bezig met die vraag. De eerste manier is: door kinderen elke dag opnieuw alle kansen te bieden. Dat doen bijvoorbeeld onze professionals op de locaties van Korein, Kwink en Skar – in 2019 werden die bezocht door ruim 20.000 kinderen.

Kijken met nieuwe ogen.

De tweede manier is: de echte vernieuwing opzoeken. In 2019 hebben we daar stappen in gezet. Bij Wij zijn JONG werken vernieuwers die steeds opener kijken naar wat kinderen en jongeren nodig hebben. Want: die 3,8 miljoen individuen vragen duidelijk om andere en meer diverse ondersteuning. De structuren en systemen die de afgelopen 100 jaar voldeden – waarin iedereen van 0 tot 21 ongeveer dezelfde route doorliep – sluiten niet meer aan op kinderen en jongeren in deze tijd. Maar hoe veranderen we die systemen? Wij zeggen: weloverwogen en in samenspel.

Elk kind is normaal.

Een voorbeeld: in het voorjaar van 2019 kwam in het nieuws dat 10% van de jongeren een beroep doet op jeugdzorg. Wat zegt zo’n bericht? Niet dat die kinderen afwijken; volgens ons is elk kind en elke jongere normaal. Wat dan? Nou, misschien dat er andere vormen van kindontwikkeling nodig zijn – naast de bestaande.

Zou het niet mooi zijn als je voor elk kind op elk moment, op elke plaats díé voorziening kunt aanbieden die nodig is voor zijn of haar ontwikkeling? Volledig gepersonaliseerd?

De structuren en systemen die de afgelopen 100 jaar voldeden, sluiten niet meer aan op kinderen en jongeren in deze tijd.

Experimenteren.

Laten we gaan experimenteren. Naast het bestaande systeem. Met nieuwe werkplaatsen. Nieuwe vormen. Andere momenten. Nieuwe combinaties van zorg, sport, onderwijs of burgerschapsontwikkeling. Meer ‘kan-wel’ en minder ‘ja-maar’. Zodat we alle kinderen en jongeren beter in staat stellen om op te groeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen.

Innovatieve opdracht.

Wij zijn JONG heeft zichzelf in 2019 een duidelijke vernieuwende opdracht gesteld. En die nemen we serieus. Nieuwe kennis en inzichten willen we inzetten voor bruikbare innovaties. We gaan eropuit en spelen in op wat zich voordoet. In dit jaaroverzicht vind je volop voorbeelden.

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×