2

Het bestuur van Wij zijn JONG laat zich adviseren door de Raad van Commissarissen (RvC) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de continuïteit van de organisatie. De Centrale Ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers. Hoe kijken beide raden terug op 2019?

‘Het kind als uitgangspunt’

Ton Geerts, voorzitter Raad van Commissarissen: “Wij stellen met genoegen vast dat Wij zijn JONG zijn maatschappelijke rol en positie verder versterkt. Wij zijn JONG investeert duidelijk in verdere ontwikkeling van de organisatie.

Tijdens de zes keer dat wij in 2019 met de raad vergaderden, hebben we – naast vaste agendapunten zoals de begroting en kwartaalrapportages – uiteraard ook gesproken over projecten zoals het nieuwe systeem voor business intelligence (BI) dat gaat helpen bij het afstemmen van doelen, werkzaamheden en activiteiten. We hebben het ook gehad over het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. Zij geven Wij zijn JONG een 8 voor bevlogenheid; dat is een van de mooie resultaten van het afgelopen jaar.

We merken aan alles dat Wij zijn JONG de vleugels uitspreidt. Dat zien we bijvoorbeeld aan de samenwerking met andere partijen in kind- en jeugdontwikkeling. Het doel is altijd: kindontwikkeling naar een hoger plan brengen, met het kind als uitgangspunt. In deze uitdagende tijd is Wij zijn JONG als organisatie meer dan relevant.”

Foto v.l.n.r. Ronald Thijs, Huub Dekkers, Vivian Broex, Ton Geerts, Didier Dohmen.

‘Medewerkers geven Wij zijn JONG een 8 voor bevlogenheid.’

‘Medezeggenschap doen wij samen’

Karina Zegveld, voorzitter Centrale Ondernemingsraad: “In 2019 hebben we meer verbinding gelegd met de ondernemingsraden van alle divisies. Medezeggenschap is van ons allemaal, het is niet alleen een zaak van de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Daarom hielden we in februari de eerste Wij zijn JONG-medezeggenschapsdag. Met als uitgangspunt: medezeggenschap doen wij samen.

Tijdens onze bijeenkomsten met de Raad van Bestuur bespraken we verschillende onderwerpen die invloed hebben op de werkbeleving. Bijvoorbeeld verbeteringen in het functiehuis of het arbobeleid: acties waarmee Wij zijn JONG welbevinden en betrokkenheid bij medewerkers wil stimuleren. Onze ideeën worden merkbaar meegenomen in de uitvoering.

Wat betreft de ontwikkeling van medezeggenschap bij Wij zijn JONG, zien we uit naar de komende periode. In 2019 zijn we samen met de Raad van Bestuur gestart met een zoektocht naar een vorm van medezeggenschap die past bij Wij zijn JONG. In 2020 hoor je hier zeker meer over.”

v.l.n.r. Yvonne Broekman (Ambtelijk Secretaris), Sjaan van der Voort (OR Skar), Erika de Groot (OR Skar), Sandra van Laarschot – van de Moosdijk (OR RIJKT-Edux), Karin Majoor (OR Korein), Mayke Bernts (OR Korein), Karina Zegveld - voorzitter COR (OR Korein), Bergitta Olislaegers - vicevoorzitter COR (OR KluppluZ), Angelique Weekers (OR KSS), Leo van de Laar (OR KSS)

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×