11

Over deze grote vraag hebben zich de afgelopen eeuwen veel denkers gebogen. In onze tijd is het onderwerp opnieuw relevant. Waartoe voeden wij op in deze tijd?

Elke tijd, elke verandering doet een beroep op onze creatieve vermogens om iets nieuws te beginnen. Welke rol hebben kinderen – de dragers van de toekomst – in de wereld van nu en straks? Wij zijn JONG neemt ruimte voor reflectie. En verbindt zich graag met collega-organisaties om samen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Grote veranderingen in de wereld.

Het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen, overtreft voor het eerst ons vermogen om ze bij te houden. Globalisering, technologische innovaties, klimaatverandering, individualisering ...

Wat betekent het om kind en mens te zijn in 2020? Wat is onze pedagogische opdracht? Samen met partners verkent Wij zijn JONG deze vragen. Door daar nú gewicht op te leggen, voorkomen we dat we worden ingehaald door ontwikkelingen die we weliswaar zelf creëren maar waarvan we de consequenties niet overzien. Het kantelpunt is nú. Voor ons, voor de kinderen van nu, en voor hun kinderen in de toekomst.

Wat moeten we kinderen meegeven?

In november 2019 gaf Ton Leeggangers, voorzitter Raad van Bestuur van Wij zijn JONG, een interview in vakblad BBMP: “Om onze taak goed uit te voeren, is vernieuwing nodig in de jeugdketen. Wat moeten we kinderen meegeven?”

In het artikel doet hij een oproep om stil te staan bij wezenlijke vragen: “De vraag ‘Waartoe voeden wij op in deze tijd?’ is relevant voor iedere professional in de jeugdketen. Ga erover in gesprek, verken het thema.” Elke organisatie – groot of klein – kan een rol van betekenis spelen.

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×