15

Frans Lausberg: ‘Kijk maar, het kan!’

“Mensen zijn verbonden met de natuur. Je kunt niet zeggen: je hebt mensen en je hebt natuur. Nee, je bent onderdeel van de natuur! Je bent eruit ontstaan én je bent ervan afhankelijk. Zorgen voor onze planeet is de hoogste opgave die we hebben.”

“Wat denk jij dat de grootste impact heeft op de aarde? Veel mensen denken aan CO₂-uitstoot en het klimaat. En dat is natuurlijk een groot probleem. Maar denk eens aan je mobieltje. Elektronica. Luiers. Alle spullen die je koopt en na een tijdje weggooit. Grondstofgebruik en grote hoeveelheden afval hebben de grootste impact. We putten de aarde uit, als we zo doorgaan.” Frans Lausberg zet je graag aan het denken. Sinds juni 2019 is hij programmamanager duurzaamheid bij Wij zijn JONG.

Opgroeien in een duurzame wereld.

Met hart en ziel zet Frans zich in voor het programma We Care. "Duurzaamheid zit ongelofelijk sterk in de missie van Wij zijn JONG. Je kunt kindontwikkeling en duurzaamheid niet los zien van elkaar”, zegt hij. “Wij helpen kinderen opgroeien tot volwassenen van de toekomst. Dat ultieme doel kunnen we bereiken door samen de stap te zetten naar een duurzame wereld. Wij doen dat met We Care.” 

WECARE_LOGO_CMYK.png

We Care.

Het duurzaamheidsprogramma van Wij zijn JONG stuurt op bewustzijn in het dagelijks handelen. Met aandacht voor de draagkracht van de aarde en hoe we als mensen omgaan met natuur en milieu, zodat kinderen kunnen opgroeien in een ecologisch duurzame samenleving.

Alles hangt samen.

“De verschillende thema’s van We Care grijpen in op elkaar”, zegt Frans. “We verkleinen onze voetafdruk én we pakken onze pedagogische opdracht bewuster op. Zodat kinderen en medewerkers weten wat ze zelf kunnen doen voor de planeet. En daar vervolgens ook naar handelen. Zo dragen we met Wij zijn JONG bij aan een samenleving waarin we oog hebben voor ecosystemen én het welzijn van de bewoners.”

Wat doe jij voor de planeet?

We Care heeft 5 thema’s. Met duurzaam vervoer, duurzame huisvesting en duurzaam consumptiegedrag draagt Wij zijn JONG direct bij aan een kleinere voetafdruk. “Die willen we binnen 3 jaar halveren. Maar wat wij kinderen kunnen meegeven in duurzaam bewustzijn, is misschien nog wel belangrijker.”

Frans doelt hiermee op het thema kindontwikkeling in een duurzame omgeving. “Dat houdt in dat we het goede voorbeeld geven en activiteiten ontplooien met een duurzame insteek. Die ambitie kunnen we alleen waarmaken met gezonde en vitale medewerkers. Dus duurzame inzetbaarheid is ook een thema van We Care.”

 
Groene loper.

Frans loopt over van goede voorbeelden. Neem het Wij zijn JONG Festival in het Cuijkse Inspyrium. Een duurzame locatie, waar medewerkers hun telefoon konden opladen op een fiets. Waar ze biologisch afbreekbare bekertjes ter plekke in de composteermachine konden gooien. Naast de fiets en composteermachine had Wij zijn JONG ook een groene loper toegevoegd aan de locatie; het gras werd na afloop teruggelegd in de grond.

“Ja, we hebben allerlei ideeën. We beginnen zeker niet bij nul”, zegt Frans. “In de hele organisatie werken ambassadeurs van We Care: clustermanagers, gebiedsmanagers, mensen van huisvesting, inkoop en ICT, mensen van Edux, HR, programmamakers van activiteiten – ik vind het super wat er gebeurt.”

Hier heb je invloed op.

In november inventariseerde Frans hoe ver de locaties van Korein, Kwink en Skar zijn met acties waarop medewerkers invloed hebben. “Het ging om vragen als: Doe je aan afvalscheiding? Kies je bij het boodschappen doen voor biologische en vegetarische producten? Was je bewust op lage temperaturen? Uit de antwoorden maak ik op dat het onderwerp leeft – hier wat minder, daar wat meer. In één van de werkgebieden wordt plastic afval gescheiden op maar liefst 70% van de locaties. Dan ben je goed bezig. Afvalscheiding moet de norm worden.”

Toekomst.

Wat wil Frans in 2020 neerzetten met We Care? “Veel. Bijvoorbeeld een voedingsbeleid voor heel Wij zijn JONG. Wat is gezond en duurzaam? Welke voeding maakt je vitaal? Verder richten we een aantal locaties in als showcase voor huisvesting. Met zonnepanelen en ledverlichting. Groene daken. Maar je kunt ook denken aan reflecterende stuclagen en infraroodverwarming. En wat dacht je van de buitenruimte? Koppel de regenpijp af van de riolering en laat het water de tuin in lopen. Geef biodiversiteit een kans. En als je het hebt over vervoer: met welke stappen verminderen we het autogebruik?”

Doen wat we kunnen.

Het is duidelijk: We Care staat klaar om los te barsten. Frans: “Als wij ons hard willen maken voor kinderen, dan móéten wij ons hard maken voor de toekomst van de planeet. Laten we doen wat we kunnen.”

Oproep.

“Heb je een goed idee? Ik ben benieuwd het te horen. En laat je niet weerhouden door allerlei beperkingen. Misschien bedenk je wel iets wat een voorbeeld kan zijn voor anderen, dat is belangrijk. Met positieve voorbeelden laten we zien: Kijk maar. Het kán.” f.lausberg@wijzijnjong.nl

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×