14

In 2019 lanceerden we de Wij zijn JONG Foundation. Daarmee willen we een brede maatschappelijke bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Via de Wij zijn JONG Foundation wordt kennis en kunde van Wij zijn JONG belangeloos ingezet voor initiatieven die zijn gericht op de ontwikkeling van jongeren. In Nederland maar ook daarbuiten.

De wereld van morgen.

De activiteiten van de Wij zijn JONG Foundation sluiten naadloos aan op de visie en strategie van Wij zijn JONG. We willen dat alle kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen in de wereld van morgen.

Sociale samenleving.

De Wij zijn JONG Foundation geeft ons de ruimte om – naast onze kernactiviteiten – een bijdrage te leveren op nationaal en internationaal niveau. De Foundation ondersteunt initiatieven die kinderen en jongeren op weg helpen naar een betekenisvol leven. In een wereld met grote uitdagingen, waarin beter samenleven noodzakelijk is. Dit is onze bescheiden bijdrage aan mondiale kindontwikkeling, kansengelijkheid en klimaatverbetering – en daarmee aan een duurzamere wereld.

Evaton West.

De internationale activiteiten zijn ooit gestart in Zuid-Afrika. Vanaf 2001 draagt Wij zijn JONG bij aan de kwaliteit van kinderdagverblijven in de wijk Evaton-West. Dit doen we in samenwerking met het Summa College in Nederland en lokale partners: Evaton-West Childrens Day Care Centers Association (EWDCCA ) en North West University, School of Educational Sciences. Gezamenlijk hebben we een meerjarenprogramma opgesteld dat vooral in het teken staat van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling.

Nieuwsgierig?

Lees meer op de website van de Wij zijn JONG Foundation

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×