9

Waardenvol samenspel.

Wij zijn JONG wil iets betekenen voor kinderen en jongeren. We willen elke dag iets bijdragen aan hun ontwikkeling. En dit drijft onze medewerkers. Onze waarden zeggen iets over de manier waarop we gezamenlijk invulling geven aan wat we doen. In 2019 hebben we een start gemaakt om samen te onderzoeken wat die waarden zijn.

Waarvoor staan we? Wat verbindt ons? Onze waarden zeggen iets over de intenties waarmee wij werken. Eind 2018 en in 2019 vonden de eerste sessies plaats om de Wij zijn JONG-waarden te verkennen. In 2020 krijgen ze aandacht in de hele organisatie, via het interne waardenprogramma Waardenvol samenspel. De lancering is gepland in het eerste kwartaal.

Leiderschapsontwikkelprogramma 2019-2020.

Parallel aan het waardenprogramma loopt ook ons leiderschapsprogramma. Net als alle collega’s van Wij zijn JONG blijft iedereen met een leidersrol zich doorlopend ontwikkelen. In 2019 startten zij allemaal met een 1,5 jaar durend programma voor leiderschapsontwikkeling. Zodat zij hun taak als leider stevig kunnen oppakken – onder andere: teams meenemen in de waarden van Wij zijn JONG en medewerkers laten groeien. Het leiderschapsprogramma loopt door tot medio 2020.

We blijven onszelf ontwikkelen.

Martijn Otker (teamleider recruitment & stage) blogt:

“In de middag maken we een visuele weergave van ‘Waar wil je met je team naartoe?’ Vol goede moed begin ik te tekenen. Omdat ik de tafel met vetkrijt heb gekozen, is de uitdaging groot. Na 5 creatieve minuten is de tekening af. Uit de feedback maak ik op dat mijn bedoeling goed overkomt. Dat is trouwens bij alle tekeningen het geval.

De volgende dag zit mijn agenda alweer vol afspraken. Als ik had geweten dat ik de tekening in ál die afspraken zou laten zien, dan had ik hem nog wat bijgewerkt. En als ik had geweten dat ik hem een week later óók in het directieteamoverleg zou laten zien, dan had ik waarschijnlijk hulplijnen ingeschakeld … Aan de andere kant: dit is mijn tekening. Dit laat zien waar we naartoe moeten. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik kan wel een rol spelen in de weg ernaartoe. En laat dáár het programma nu net op inspelen. Ik begin de lijnen steeds meer te zien.”

Jaaroverzicht Wij zijn JONG 2019
×