Wie wij zijn.
Visie op pedagogiek.
Wat ons drijft.
Onze merken.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen.

Ik ben in beeld.

Kinderen zijn ontdekkers, onderzoekers, kunstenaars, kunstenmakers, wetenschappers en handarbeiders - alles is in aanleg aanwezig. En elk kind is uniek. Geboren met een eigen aard, karakter, aanleg en talenten. Het is aan ons om die te zien, om ieder kind in beeld te hebben. 

Wij willen alle kinderen veel verschillende ervaringen bieden, waardoor ze steeds een volgende stap kunnen zetten op hun ontwikkelpad. Elke dag weer. Om de kansen op optimale ontwikkeling te vergroten, zorgen wij voor een professionele omgeving die voorziet in verzorging, begeleiding en stimulering van kinderen. 

Wij leren de kinderen kennen door goed naar ze te kijken en te luisteren. En vragen te stellen die er écht toe doen: voelt het kind zich goed? Is de betrokkenheid hoog? De antwoorden op deze vragen geven ons belangrijke informatie over onze inzet en de interactie met de kinderen. Doen we de goede dingen? Zijn er aanpassingen nodig in onze dagelijkse aanpak? 

Dagelijks stimuleren we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen met vier pijlers: 

Opvoeden doen we samen.

Opvoeden doen we samen met ouders, met elkaar als professionals, en in samenwerking met andere organisaties. Want het is voor ieder kind fijn als volwassenen goed samenwerken met elkaar. Samen leren we kinderen om in de wereld te staan, er onderdeel van te zijn. Met respect voor zichzelf en voor anderen.

In een rijke, uitdagende omgeving.

Een rijke uitdagende omgeving is een voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteit – en dus tot ontwikkeling – te krijgen. De ruimte prikkelt tot verkenning, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, discussiëren en expressie in allerlei vormen. Het is een avontuurlijke plek waar iets te beleven en ervaren valt.

Met ruimte voor initiatief.

Kinderen krijgen de ruimte om initiatief te nemen, omdat we op die manier het best aansluiten bij hoe ze leren en zich ontwikkelen. Want kinderen zijn vanaf hun geboorte ingesteld op ontdekken. Ze kunnen en mogen proberen of iets kans van slagen heeft, ze mogen oefenen. Vallen en opstaan, het hoort erbij.

Altijd in dialoog.

Kinderen voelen bij ons dat ze gezien en gehoord worden. We verdiepen ons graag in hen. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig en empathisch. We willen weten wat kinderen beweegt. Wat houdt ze bezig? Hoe sluiten we aan op hun behoeften, niveau en belevingswereld?

Meer weten? 

Bekijk het Pedagogisch Kompas

Contact