Wie wij zijn.
Visie op pedagogiek.
Wat ons drijft.
Onze merken.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens: 
1. BSN1, naam en voornaam van kind
2. BSN, naam en voorletters ouders/verzorgers
3. adres
4. postcode
5. woonplaats
6. telefoon
7. geslacht
8. geboortedatum en plaats
9. burgerlijke staat
10. opleidingsgegevens ouders/verzorgers
11. juridische bescheiden
12. datum van begin en eindiging opvang
13. inkomensgegevens
14. verzekeringsgegevens
15. huisarts
16. relevante gezondheid gegevens (o.a. pedagogische en medische gegevens.
17. werkadressen
18. noodadressen
19. schooladressen
20. divers beeld- en geluidsmateriaal

1 Een burgerservicenummer (BSN) is een “gewoon” persoonsgegeven volgens de AVG. In de praktijk kan het BSN in het gebruik toch een bijzonder persoonsgegeven zijn. Bijvoorbeeld als ook gezondheidsgegevens worden verwerkt.