Wie wij zijn.
Visie op pedagogiek.
Wat ons drijft.
Onze merken.

Bewaartermijnen: 
Wachtlijstregistratie
Wanneer wordt overgegaan tot plaatsing worden de persoonsgegevens verplaatst naar de kindregistratie. Wanneer er niet wordt overgegaan tot plaatsing worden de gegevens bewaard voor toekomstig gebruikt, maar niet langer dan twee jaar.

Kindregistratie
De gegevens gaan uit de wachtlijstregistratie over in de kindregistratie bij een plaatsing. De financiële administratie gebruikt de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betalingen. Pedagogisch medewerkers ontvangen de informatie die zij nodig hebben om de noodzakelijke zorg te verlenen. De leidinggevende ontvangt via de groepsleiding informatie wanneer het kind ter sprake komt in een kindbespreking. De registratie wordt verwijderd uit het actuele systeem na het laatste contact met de geregistreerde (beëindiging van de opvang). De gegevens kunnen daarna bewaard worden in een archiefregistratie. Wanneer de bewaartermijn hiervan (7 jaar) verstreken is worden de betreffende persoonsgegevens uit de archiefregistratie vernietigd zulks binnen de termijn van één jaar. Gezondheidsgevens worden 15 bewaard.

Registratie leden centrale en lokale ouderraden
De gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de medezeggenschap van ouders.

Financieel/administratieve registraties (ook m.b.t. medewerkers)
De gegevens worden uit het actuele systeem verwijderd na het laatste contact met de geregistreerde (na beëindiging van de opvang). De gegevens kunnen daarna bewaard worden in een archiefregistratie. Wanneer de bewaartermijn hiervan (7 jaar) verstreken is worden de betreffende persoonsgegevens uit de archiefregistratie vernietigd zulks binnen de termijn van één jaar.

Video Interactie Begeleiding Van pedagogische situaties worden korte video-opnames gemaakt en met betrokken medewerkers en/of ouders teruggekeken. Ook worden opnames gemaakt van de groepssituaties en teruggekeken. Opnames worden gebruikt voor het bevorderen van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers op basis van de gekozen en erkende VIB-kwaliteitsopleiding. De ouders geven voorafgaand schriftelijke toestemming voor het maken van de video-opnames. De opnames worden vernietigd direct na het afronden van het supervisietraject van de professional of het afronden van het oudercontact.

Overige beeldmateriaal
Ten behoeve van de uitwisseling met ouders over de dagelijkse gang van zaken wordt beeldmateriaal vastgelegd en via de website van de opvanglocatie beschikbaar gesteld voor ouders. Ouders worden gevraagd om toestemming te verlenen voor gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van deze uitwisseling met ouders over de dagelijkse gang van zaken. Dit materiaal wordt na 1 jaar vernietigd. Materiaal wordt soms door een professional vastgelegd voor corporate communicatie met bestaande en toekomstige klanten. Hiervoor wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers. Beeldmateriaal voor corporate communicatie wordt vijf jaar bewaard.

Klachtenregistraties
Deze worden bewaard zolang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wanneer de bewaartermijn verstreken is worden de betreffende persoonsgegevens uit de archiefregistratie vernietigd zulks binnen een termijn van één jaar.

Archiefregistratie
Deze is ingesteld voor het archiveren van gegevens ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Na een periode van 7 jaar na het laatste contact met de geregistreerde wordt de archiefregistratie vernietigd.

Registratie data surfgedrag
Door cookies te plaatsen kunnen wij onze websites goed laten functioneren en het gedrag van onze geanonimiseerde websitebezoekers analyseren. Daarnaast plaatsen externe partijen via onze websites cookies, hierdoor kunnen onder meer advertenties die aansluiten bij interesses van websitebezoekers getoond worden. Voor het plaatsen van cookies wordt toestemming gevraagd. Meer over cookies leest u hier.