Projecten

De Wij zijn JONG Foundation ondersteunt sociaal-maatschappelijke initiatieven in Nederland die aansluiten op de visie van Wij zijn JONG. We geloven in de kracht van samenwerken, om samen tot mooie resultaten te komen. 

JINC

samenwerking: 2022 – heden 

Begonnen als initiatief tegen de armoede in Amsterdam Nieuw West, is JINC inmiddels te vinden in Arnhem/Nijmegen, Oost-Brabant en nog 14 regio's in Nederland. JINC helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt en heeft daarvoor 9 projecten die samen een leerlijn vormen. Eén van die projecten is de bliksemstage. Daarin maken kinderen kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 78.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. 

De samenwerking met JINC is in 2022 gestart met een financiële bijdrage. In 2023 is de samenwerking (naast de financiële bijdrage) verder vorm gegeven door bliksemstages binnen Korein en Skar Groep te organiseren. Deze worden vormgegeven dankzij de inzet van twee medewerkers (ambassadeurs). De eerste bliksemstages hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Meer informatie:

jinc.nl

YLC

samenwerking: 2022 – 2023 

YLC staat voor Young Leaders Community en zet zich in voor de positie van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. De zwakkere sociaaleconomische positie van die gemeenschap betekent voor vele Marokkaans-Nederlandse jongeren dat ze opgroeien onder moeilijke omstandigheden en veelal tegen de stroom inzwemmen. Dit belemmert jongeren van jongs af aan in het volledig benutten van hun eigen potentie en het kunnen grijpen van kansen. YLC heeft een één-jarig traject ontwikkeld voor ambitieuze hbo- en wo-studenten en jonge professionals met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond.  
De samenwerking met YLC bestond onder andere uit een financiële bijdrage. 

Meer informatie:

ylcommunity.nl

Evaton-West

samenwerking: 2003 – 2022

Tussen 2003 en 2022 bood Wij zijn JONG (in het begin onder de naam Korein Groep) ondersteuning aan de kinderopvang in het township Evaton-West in Zuid-Afrika. Door de locaties van Evaton-West day care centres te ontwikkelen naar een omgeving die kinderen uitdaagt en ruimte biedt aan hun talenten. Het doel was om vanuit een gelijkwaardige en positieve houding een helpende hand te bieden en de ontwikkelkansen van de kinderen in Evaton West vergroten.  

Onze samenwerking is vormgegeven aan de hand van een meerjarenplan dat niet alleen bestond uit financiële ondersteuning, maar vooral in het teken stond van kennisoverdracht bij de medewerkers en organisatieontwikkeling. Jaarlijks reisden zowel medewerkers van Wij zijn JONG en studenten van het Summa college af naar Zuid-Afrika. Daarmee ondersteunden wij 30 day care centres en zijn er 150 pedagogisch medewerkers opgeleid. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kinderopvang in Evaton-West. 

______________________________________________________________________________

Disclaimer | Wijzijnjong.nl