Hieronder vind je een overzicht van de criteria waarop wij aanvragen beoordelen. Past jouw initiatief binnen onze aandachtsgebieden en voldoet het aan deze punten? Dan gaan we graag met je in gesprek om te bekijken of en hoe de Wij zijn JONG Foundation kan bijdragen om jouw doelen te realiseren. 

We vinden het belangrijk dat: 

 • je initiatief activiteiten ontplooit die op termijn zelfstandig verder kunnen, zonder steun van derden; 
 • je initiatief aantoonbare impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren; 
 • er een degelijk projectplan aanwezig is; 
 • het project resultaatgericht te werk gaat; 
 • het initiatief inspirerend en vernieuwend is. 

Ook hechten we er waarde aan dat: 

 • de initiatiefnemers openstaan voor samenwerking en transparant te werk gaan; 
 • de initiatiefnemers op een verantwoorde manier met geld omgaan; 
 • de initiatiefnemers goed op de hoogte zijn welke wegen wel en niet bewandeld kunnen worden; 
 • de projectorganisatie valt onder een onafhankelijk bestuur of adequaat toezicht. 
 • de werkzaamheden niet vallen binnen de taken en verantwoordelijkheden van de (lokale) overheid; 
 • de projectorganisatie of de initiatiefnemer zelf verantwoordelijkheid neemt in de uitvoering van het project, door bijvoorbeeld niet alleen als fondsenwervende organisatie of vermogensfonds te opereren. 

 

Doe mee!

Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven en projecten. In onderstaande informatie lees je wat wij belangrijk vinden én wat je van ons kunt verwachten.  

De Wij zijn JONG Foundation ondersteunt projecten die zich richten op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en binnen de aandachtsgebieden: 

 • Kind- en jeugdontwikkeling 
 • Kansengelijkheid 

Maak een afspraak

______________________________________________________________________________

Disclaimer | Wijzijnjong.nl