Wie wij zijn.
Visie op pedagogiek.
Wat ons drijft.
Onze merken.

SAMENSPEL.

Continu veranderende inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen maken samenwerking noodzakelijk. Grenzen tussen sectoren vervagen en dit maakt een sterke verbinding belangrijk.  Wij zoeken die verbinding met o.a. onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Samenwerkingen waarin we intensief met elkaar optrekken.

Wij zijn JONG is maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein. Deze bijzondere positie maakt het mogelijk dat wij kunnen investeren in innovatieve projecten. We werken als aanjager voor de hele jeugdketen. Maar dit doen we nooit alleen.

Onze divisies zijn actief in kinderopvang, kennisontwikkeling en technologische expertise. Wij hebben professionals  en specialisten die breed georiënteerd zijn binnen het vakgebied.

Samen leveren wij een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. In dialoog creëren we nieuwe diensten en kennisgebieden. Samen komen we tot oplossingen, zonder dat vooraf de uitkomst volledig is vastgesteld. Co-creatie: iets nieuws scheppen dat gaandeweg ontstaat, met als doel de ontwikkeling van kinderen verrijken.

Samenwerken?
Wij komen graag kennismaken.

naar contact

PROFESSIONELE
DOOR-
ONTWIKKELING.

Er komt steeds meer kennis en inzicht over de ontwikkelkracht van kinderen en het effect van pedagogische interventies. Kinderen, ouders en partners doen dan ook een serieus beroep op onze professionaliteit.

Wij willen aan hun verwachtingen blijven voldoen en ze zelfs overtreffen. Door voorop te lopen creëren we samen de beste kansen voor de kinderen. Dit doen we door professionele doorontwikkeling. Daaraan werken we elke dag: aan kennis en kunde van onze professionals. Op die manier dragen we bij aan het verrijken van kindontwikkeling.

Medewerkers krijgen de ruimte om naar eigen inzicht – met onze pedagogische visie als basis – lokaal de juiste accenten te leggen, gericht op het kind en ontwikkelingen in het vakgebied. We investeren in de kennis, ervaring en competenties van medewerkers. Om samen beter te worden en onze gezamenlijke expertise steeds naar een hoger niveau tillen.

PLATFORM
VOOR TALENT.

Om het beste uit kinderen te halen, zijn de juiste professionals nodig. Wij zijn JONG creëert als organisatie een platform waar talenten worden herkend en erkend en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. We investeren continu om een inspirerende werkomgeving te bieden die steeds opnieuw aansluiting vindt bij opleidingen en professionals.

De behoeften van medewerkers hierin zijn essentieel.
Zo bewegen jonge professionals zich graag in losse structuren. Ze houden van ruimte en verantwoordelijkheid, in een ongebonden cultuur. 
Ervaren professionals werken door tot op hogere leeftijd. Daarom is duurzame inzetbaarheid en permanente educatie essentieel bij Wij zijn JONG.

Zo dragen we als werkgever bij aan de ontwikkeling van talenten. We bieden een duurzaam perspectief aan nieuwsgierige, innovatieve, creatieve professionals; zowel jonge als ervaren mensen.

Zet jouw talent in.
Bekijk onze vacatures.

Vacatures

TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Veel toepassingen komen voor iedereen beschikbaar. We ontwikkelen deze technologieën door naar toepassingen die ons vakgebied ondersteunen. Voor onze eigen organisatie en voor andere partijen.

In de toekomst creëren de kinderen van nu, zelf de technologische toepassingen. Op dit moment zijn wij nog aan zet om slim te innoveren, waarmee we kinderen de beste springplank bieden. Wij zijn JONG onderzoekt actief hoe nieuwe technologie ingezet kan worden voor de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd maken we onze kinderen vaardig in het omgaan met (informatie-) technologie. 

De technologie van de toekomst ontwikkelen we samen met jongeren. We gaan in dialoog met jongeren en twintigers en we gebruiken hun inzichten. Zij leveren belangrijke input over de jongste ontwikkelingen en gebruikerseisen van de toekomst.

DUURZAAMheid.

Kinderen van nu zijn de ontdekkers en uitvinders van de toekomst. Moeders en vaders van morgen. Op hun beurt zullen ook zij hun kinderen een leefbare planeet en een sociale leefomgeving gunnen.

We worden steeds ouder. Langer doorwerken op een duurzame manier, sociaal samenleven, de planeet leefbaar houden – het zijn thema’s die ons allemaal aangaan. Thema’s waar we kinderen en jongeren van bewust maken.

Wij hebben de overtuiging dat de waarden over sociale en ecologische duurzaamheid die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen, essentieel zijn voor hun toekomst en de toekomst van onze aarde. Duurzaamheid is daarom onderdeel geworden van ons DNA. Met het duurzaamheidsprogramma ‘We Care’ creëren we een omgeving waarin we met zorg werken aan de toekomst. In onze besluitvorming speelt de social return en de ecologische voetafdruk een cruciale rol. We formuleren duidelijke doelstellingen met betrekking tot energiebesparing, hergebruik en afvalscheiding – waarbij we zelf, als professionals, het goede voorbeeld geven. Ook duurzame inzetbaarheid van medewerkers zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie en medewerkers.

Logo-Duurzaamheid_groen-antraciet.pngWe Care is het duurzaamheidsprogramma van Wij zijn JONG. We Care heeft een prominente positie binnen onze groep. Steeds meer mensen – in en rondom onze organisatie – zijn erbij betrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten